KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Međusektorski potprogram: analiza rezultata 2022

2023 NEWS rezultati

Završio je proces potpisivanja ugovora s korisnicima koji su ostvarili sufinanciranje svojih projektnih prijedloga u programu Kreativna Europa na pozivima za 2022. godinu u okviru Međusektorskog potprograma.

 

Prema godišnjem radnom planu implementacije programa Kreativna Europa za 2022. godinu u pogledu inovacija i podrške sektoru informativnih medija provedena su 4 poziva temeljem kojih je podržano 29 projektnih prijedloga s EUR 27,7M :

  • Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2022
  • Potpora za Medijsku pismenost 2022
  • Potpora za Obranu medijske slobode i pluralizma
  • Potpora za Novinarsko partnerstvo 2022

 

Cilj Potpore za Kreativni inovativni laboratorij bio je podržati dizajn, razvoj i širenje inovativnih alata, modela ili rješenja primjenjivih u audiovizualnom i drugim kulturnim i kreativnim sektorima. Na Poziv u 2022. godini pristiglo je ukupno 70 projektnih prijedloga, a odobreno je njih 9. U projektnim prijedlozima je sudjelovalo 6 hrvatskim organizacija u statusu partnera, a među partnerskim konzorcijima čiji su projektni prijedlozi odobreni je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca @ Fortissimo. An interactive digital tool that brings kids closer to classical music (IT).

 

Potpora za Medijsku pismenost 2022 za cilj je imala uspostavljanje 3-5 konzorcija koji će prenositi najbolje prakse prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica organizacijom tematskih foruma, razvijati alate i aktivnosti medijske pismenosti i biti podrška stručnjacima za medijsku pismenost kako bi prilagodili svoje prakse novim medijskim formatima i obrascima medijske potrošnje koji se danas  vrlo brzo mijenjanu i razvijaju. Pristiglo je ukupno 16 projektnih prijedloga od kojih su sufinanciranje ostvarila 6 projektna prijedloga, od kojih 1 ima hrvatskog partnera – Incredible good institution FADE IN @ CoachMIL (RS).

 

Potpora za Obranu medijske slobode i pluralizma definirana je kroz dvije teme: Novinarska i medijska vijeća i profesionalni standardi te Mehanizam za brzi odgovor čiji je cilj bio pružiti praktičnu pomoć u zaštiti novinarima koji se nalaze pod prijetnjom, uključujući pritom konkretne alate poput savjetovanja i pravne pomoći, ali i zaštitu te logističku pomoć koja bi novinarima koji se nalaze pod prijetnjom omogućila da se nastave baviti svojim profesionalnim aktivnostima. Na ovom pozivu zaprimljeno je 6 projektnih prijedloga od kojih su odobrena 2. Na ovom pozivu nije bilo hrvatskih organizacija.

 

Cilj Potpore za Novinarska partnerstva 2022 bio je potaknuti sustavne suradnje profesionalnih medijskih organizacija kako bi se unaprijedila održivost i konkurentnost profesionalnog novinarstva usmjerenog na suradničku poslovnu transformaciju i/ili suradničke novinarske projekte. Time se željelo omogućiti širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i otporniji, doprinoseći pouzdanom izvještavanju o aktualnim događajima, informiranoj i uključivoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju medijskih profesionalaca i novinara te raznolikom, neovisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom okruženju. Na Poziv su pristigle 64 projektne prijave u kojima je zastupljeno više od 300 organizacija iz 37 zemalja, a odobreno je 12 projektnih prijedloga. Iz Hrvatske se prijavila 21 organizacija, a njih 7 sudjeluje u odobrenim projektima. Treba istaknuti da od 7 hrvatskih organizacija koje su bile uspješne na ovom Pozivu, Varaždinske vijesti d.d. su u statusu koordinatora projekta New Approaches for local media.

Čestitamo! 

U okviru potpore Novinarskim partnerstvima koja se provodi od 2021. godine, provedena su tri poziva:

- 2021. godine na Poziv su prijavljena 32 projektna prijedloga od koji je odobreno 7,  koji su trenutno u provedbi - PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA

- 2022. godine na Poziv su pristigle 64 projektne prijave od kojih je 12 odobreno za sufinanciranje – PREGLED ODOBRNEIH PROJEKATA

- 2023. godine, proveden je Poziv koji je obuhvatio dvije teme: suradnju i pluralizam, a ukupno je zaprimljeno 74 projektna prijedloga. Rezultati poziva očekuju se krajem kolovoza 2023.