KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Obranu medijske slobode i pluralizma

2022 NEWS defending media freedom

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Obranu medijske slobode i pluralizma s rokom za predaju projektnih prijedloga 20. rujna 2022. u 17:00 CET.

 

Ovim Pozivom definirane su dvije teme:

A) Novinarska i medijska vijeća te profesionalni standardi

B) Mehanizam za brzi odgovor

Svaki prijavljeni projektni prijedlog u ovom Pozivu mora se odnositi na samo jednu od ove dvije teme. Prijavitelji koji svojim projektom žele obuhvatiti više od jedne teme moraju prijaviti zasebni projektni prijedlog za svaku temu.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Potpora za Obranu medijske slobode provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Europski Demokratski Akcijski plan naglašava da su transparentnost i usklađenost s profesionalnim normama i standardima od suštinske važnosti za povjerenje javnosti medijima te nastoji podržati EU suradnju između nacionalnih medijskih vijeća, ostalih samoregulatornih medijskih tijela, nezavisnih regulatornih tijela i novinarskih mreža, te inicijativa koje njeguju novinarska partnerstva i standarde. Istovremeno, Akcijski plan naglašava da su fizičke i internetske prijetnje te napadi na novinare u porastu u nekolicini zemalja članica te predlaže održivo financiranje za projekte s naglaskom na pravnu i praktičnu pomoć novinarima u EU i drugdje, uključujući pritom sigurnosnu i kibersigurnosnu obuku za novinare te diplomatsku podršku.

Potpora je predviđena za projekte čije aktivnosti uključuju:

- za temu Profesionalni standardi

 • održavanje i razvoj baza podataka
 • razmjenu najboljih praksi
 • jačanje pan-EU radne skupine
 • podršku novim medijskim vijećima
 • suradnju s medijskim regulatornim tijelima
 • daljnje istraživanje novinarskih standarda

 

- za temu Mehanizam za brzi odgovor

 • izradu i upravljanje europskim mehanizmom za brzi odgovor koji će podržavati medijsku slobodu i sigurnost novinara, na razini svih zemalja članica EU
 • pružanje pravne i praktične podrške novinarima i ostalima
 • organizaciju zagovaračkih posjeta mjestima na kojima se nalaze novinari koji su pod prijetnjom
 • monitoring stanja medijske slobode u zemljama članicama EU i zemljama kandidatkinjama
 • organizaciju kampanja za podizanje svijesti o medijskoj slobodi i sigurnosti novinara
 • komunikaciju i diseminaciju aktivnosti

 

OČEKIVANI ISHODI

S jedne strane, ovaj Poziv nastoji ojačati položaj novinara i medijskih vijeća u konvergentnom medijskom okruženju, te, s druge strane, nastoji pomoći u daljnjem razvoju deontoloških standarda. Ishodi uključuju razvijanje i održavanje baza podataka o samoregulatornim medijskim tijelima, razmjenu najboljih praksi, podršku novim medijskim vijećima, obuku za novinare, suradnju s medijskim regulatornim vijećima, pomoć u razvoju novinarskih standarda.

Očekuje se da će se ovim Pozivom pružiti praktična pomoć u zaštiti novinarima koji se nalaze pod prijetnjom, uključujući pritom konkretne alate poput savjetovanja i pravne pomoći, ali i zaštitu te logističku pomoć koja bi novinarima koji se nalaze pod prijetnjom omogućila da se nastave baviti svojim profesionalnim aktivnostima.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 2 partnera koji se nalaze u 2 različite države, a može uključivati sljedeće prijavitelje (ili njihove kombinacije): neprofitne udruge (privatne ili javne), međunarodne udruge, sveučilišta, obrazovne institucije, istraživačke centre.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 4 100 000; od toga je EUR 1 000 000 namijenjeno Temi A – Novinarska i medijska vijeća te profesionalni standardi, te EUR 3 100 000 Temi B – Mehanizam za brzi odgovor.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • upravljanje projektom: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.