KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Novinarsko partnerstvo 2022

2022 Novinarsko partnerstvo

UPDATE!!

Ažurirane su smjernice Poziva - CALL document, a u kojima se sada jasno navodi Declarations on standards and independence kao obavezan dokument za sve partnere za podnošenje prijava.

‼️ Rok za predaju prijava produžen je do 22. rujna 2022. godine.

 

 

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Novinarsko partnerstvo s rokom za predaju projektnih prijedloga 7. rujna 2022. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Novinarsko partnerstvo provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Europski medijski sektori suočeni su s višestrukim izazovima poput digitalne transformacije koja ima snažan utjecaj na način konzumiranja vijesti ali i na sustav vrijednosti kakav je prevladavao u analognoj eri. Slijedom toga, tradicionalne medijske kuće i ekonomska održivost profesionalnog novinarstva pod snažnim je pritiskom, a medijski pluralizam je oslabio.

Kako bi se europski medijski sektori ojačali i uspješno suočili s izazovima i prilikama transnacionalne prirode, u okviru međusektorskog potprograma Kreativne Europe podržat će se aktivnosti usmjerene prema strukturnim i tehnološkim promjenama sektora, suradnjama koje potiču visokokvalitetne standarde medijske produkcije, te razvijanju i podizanju digitalnih vještina, prekograničnog i/ili suradničkog novinarstva i kvalitete sadržaja.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Cilj Poziva za Novinarska partnerstva je omogućiti širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i otporniji, doprinoseći tako pouzdanom izvještavanju o aktualnim događajima, informiranoj i uključivoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju medijskih profesionalaca i novinara te raznolikom, neovisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom okruženju.

Novinarskim partnerstvima želi se potaknuti sustavna suradnja profesionalnih medijskih organizacija kako bi se unaprijedila održivost i konkurentnost profesionalnog novinarstva usmjerenog na suradničku poslovnu transformaciju i/ili suradničke novinarske projekte.

Potpora je predviđena za projekte suradnji unutar i između bilo kojeg medijskog (pod)sektora i/ili žanra koji u cilju imaju poboljšanje suradnji i poticanje sustavne promijene u širem medijskom ekosustavu. Iz tog razloga, predložene aktivnosti moraju biti jasno obrazložene i temeljene na potrebama odabranog (pod)sektora, a preporuča se da partnerstva uključuju organizacije iz zemalja/regija s različitim i raznolikim medijskim mogućnostima. Potiču se aktivnosti dijeljenja najboljih praksi između operatera na medijskim tržištima s različitim karakteristikama (u smislu jezika, produkcije, veličina, razina digitalizacije itd.) kako bi se promicalo međusobno učenje.

 

OČEKIVANJA

Ovim Pozivom očekuje se uspostavljanje mreže za razmjenu najboljih praksi između profesionalaca u medijima i čvorišta znanja za podsektore oko tehničkih formata (pisani/online tisak, radio/podcast, TV, itd.) i/ili novinarskih žanrova (lokalno/regionalno novinarstvo, novinarstvo od javnog interesa, data novinarstvo, istraživačko novinarstvo itd. ). Očekuje se da novinari i stručnjaci za medijsko poslovanje steknu i usavrše nove profesionalne vještine; da se poveća inovativnost i kreativnost u novinarskim proizvodnim i distribucijskim procesima; da se poveća interes za novinarstvo u različitim društvenim skupinama, jezičnim skupinama i dobnim skupinama te poveća održivost novinarski proizvedenog sadržaja.

Projektni prijedlozi trebali bi pokrivati jedan ili više od sljedećih prioriteta: suradničke poslovne transformacije i/ili suradnički novinarski projekti, a prihvatljivo je uključivanje preklapajućih aktivnosti koje kombiniraju oba prioriteta. Prijedlozi bi trebali uključivati što je moguće više medija, kako bi bili od koristi široj europskoj medijskoj zajednici.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države, a mogu uključivati neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uključujući pisane/online medije, radio/podcaste, TV, itd.) kao i druge organizacije koje su usredotočene na medije i informativni sektor (uključujući medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za obuku medijskih profesionalca itd.).

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 7 500 000, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos potpore je EUR 300.000 – 2 500.000 po projektu, a stopa sufinanciranja do 80%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
  • upravljanje projektom: max 20 bodova
  • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.