KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!
2023 DKE-Kultura webinar 2 -slider
2023 EACEA CROSS infosession
COOP 2024 slider
2024 platf&enti slider
2024 mreže slider
2023 Culture Moves Europe_individual mob
2024 CME Residency
2024 INNOVLAB slider
2024 JOURPART slider
nacionalno sufinanciranje_slider

Natječaji

20.10.2023.

FLIP – Financije, učenje, inovacije i patentiranje/IPR za kulturne i kreativne industrije - potpora za policy projekt

CULTURE

Rokovi za prijavu:
01.12.2023.
,
15.12.2023.
Broj natječaja:

(CREA-(Culture), EAC/S11/2022)

10.10.2023.

Music Moves Europe Award – poziv za organizaciju i administraciju EU nagrade za popularnu i suvremenu glazbu

CULTURE

Rok za prijavu:
04.01.2024.
Broj natječaja:

EAC/S12/2023

20.10.2023.

Potpora za Europske projekte suradnje 2024

CULTURE

Rok za prijavu:
23.01.2024.
Broj natječaja:

CREA-CULT-2024-COOP

31.10.2023.

Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2024

CULTURE

Rok za prijavu:
31.01.2024.
Broj natječaja:

CREA-CULT-2024-PLAT

01.11.2023.

Potpora za Paneuropske kulturne entitete 2024

CULTURE

Rok za prijavu:
31.01.2024.
Broj natječaja:

CREA-CULT-2024-PECE

30.10.2023.

Potpora za Novinarska partnerstva 2024 – PLURALIZAM

CROSS

Rok za prijavu:
14.02.2024.
Broj natječaja:

CREA-CROSS-2024-JOURPART

30.10.2023.

Potpora za Novinarska partnerstva 2024 – SURADNJA

CROSS

Rok za prijavu:
14.02.2024.
Broj natječaja:

CREA-CROSS-2024-JOURPART

24.10.2023.

Potpora za Medijsku pismenost 2024

CROSS

Rok za prijavu:
07.03.2024.
Broj natječaja:

CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY

03.11.2023.

Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2024

CULTURE

Rok za prijavu:
07.03.2024.
Broj natječaja:

CREA-CULT-2024-NET

27.10.2023.

Potpora za Inovativni kreativni laboratorij 2024

CROSS

Rok za prijavu:
25.04.2024.
Broj natječaja:

CREA-CROSS-2024-INNOVLAB