KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Publikacija Deska Kreativne Europe (DKE) – Kultura: KREATIVNA EUROPA (2014. – 2020.): HRVATSKA ISKUSTVA

Preuzmi publikaciju2014-2020

Pregled projekata koji su dobili sufinanciranje u okviru potprograma Kultura u programskom razdoblju 2014 - 2020 na kojima surađuju hrvatski korisnici: