KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

O potprogramu

2022 Kultura

Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost. 

 

Potprogram KULTURA obuhvaća:

 • horizontalnih aktivnosti koje obuhvaćaju sve kulturne i kreativne sektore: potpora za projekte kulturne suradnje, mreže strukovnih/krovnih organizacija, platforme za promicanje europskih umjetnika i djela, individualne programe mobilnosti te razvoj publike;
 • sektorske potpore kao nadopuna horizontalnim aktivnostima u glazbi, izdavaštvu, kulturnoj baštini i arhitekturi te drugim sektorima;
 • posebne aktivnosti za nagrađivanje i promicanje izvrsnosti i kreativnosti, kao što su nagrade EU: za književnost, glazbu, arhitekturu i kulturnu baštinu; i inicijative poput Europske prijestolnice kulture i Oznaka europske baštine te suradnja s Vijećem Europe na Danima europske baštine.

 

U programskom razdoblju 2021. – 2027. potprograma KULTURA:

 • stavlja veći fokus na prekograničnu suradnju, cirkulaciju europskih djela, izgradnju kapaciteta i inovacija u kulturnim i kreativnim sektorima;
 • omogućuje lakši pristup sredstvima iz programa Kreativna Europa zahvaljujući višim stopama sufinanciranja;
 • implementira program mobilnosti po mjeri za umjetnike i kulturne profesionalce;
 • uključuje aktivnosti usmjerene na sektorske potrebe u glazbi, književnosti, arhitekturi, kulturnoj baštini, dizajnu, modi i kulturnom turizmu. 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

Na natječaje potprograma Kultura mogu se prijaviti pravni subjekti s poslovnim nastanom u državama članicama Programa (članice EU, EFTA, EEA i ENP; kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za pristupanje EU)

POPIS DRŽAVA IZVAN EU KOJE SUDJELUJU U PROGRAMU 

 

NATJEČAJI POTPROGRAMA KULTURA
 • Europski projekti suradnje
 • Cirkulacija europskih književnih djela
 • Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija
 • Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju