KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

O nama

CED a+m

Kreativna Europa je program EU-a namijenjen potpori europskim kulturnim i kreativnim sektorima.

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju.

 

Program ima dva cilja:

  • čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu;
  • povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.

 

Konkretnije, specifični ciljevi su:

  • Unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.
  • Poticati suradnju u području inovacija, održivosti i konkurentnosti.
  • Promicati međusektorske inovativne i suradničke aktivnosti te raznoliko, neovisno i pluralističko medijsko okruženje/medijsku pismenost, čime se podržava sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključivost.
  • Osim toga, Kreativna Europa podržava nastojanja i dobru praksu koji doprinose ostvarivanju ključnih prioriteta Europske komisije, kao što su Europski zeleni plan, uključivost i rodna ravnopravnost.

 

Kreativna Europa podijeljena je u tri potprograma:

  1. potprogram Kultura, koji obuhvaća kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog sektora);
  2. potprogram MEDIA, koji obuhvaća audiovizualni sektor;
  3. Međusektorski potprogram, koji olakšava suradnju među kulturnim i kreativnim sektorima i obuhvaća sektor informativnih medija.

 

PRORAČUN

Ukupni proračun za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi EUR 2,44 milijardi koji je gotovo 50 % veći u odnosu na prethodni programski period. Proračun se dijeli na tri potprograma na način da je 33% namijenjeno potprogramu Kultura, 58% potprogramu MEDIA, a 9% međusektorskom potprogramu. Program ulaže u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove europskih kulturnih i kreativnih sektora. Ovakav proračun doprinosi oporavku tih sektora, pomažući im da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

 
DESK KREATIVNE EUROPE

Potprogram Kultura i međusektorski potprogram na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe – ured Kultura (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za Kreativnu Europu Ministarstva kulture i medija, dok je potprogram MEDIA u nadležnosti Deska Kreativne Europe – ured MEDIA koji je uspostavljen pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

 

Desk Kreativne Europe – ured Kultura pruža informacije o programu Kreativna Europa, načinima korištenja sredstava i suradnjama koje se na europskoj razini nude u području kulture. DKE – ured Kultura otvoren je za sva pitanja, prijedloge, ideje i nedoumice; održavanje informativnih dana, seminara i radionica kao i za individualne konzultacije oko sudjelovanja u Programu.

 

Obratite nam se na mail ced@min-kulture.hr i pratite nas na društvenim stranicama - FB @CEDKulturaCroatia gdje nastojimo ažurno i pravovremeno objavljivati sve relevantne informacije iz europskih kulturnih i kreativnih sektora.

Ostale inicijative i aktivnosti u okviru potprograma Kultura