KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Nacionalno sufinanciranje

Godine 2008., na samom početku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu EU Kultura (2007. – 2013.), Ministarstvo kulture usvojilo je Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) kao temelj za sufinanciranje hrvatskih organizacija i ustanova djelatnih u području kulture čiji su projekti prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječajnih poziva programa Kultura (2007. – 2013.) te su time u njemu sudjelovale kao vodeći partneri ili suorganizatori.

 

Nastavno na uspješno sudjelovanje u programu Kultura (2007. – 2013.) Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera i u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa (2014. - 2020.). Godine 2014. u tu je svrhu donesen Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (posljednja verzija: 2018. g.).

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture sufinancira sudjelovanje hrvatskih projektnih partnera u projektima koji su prethodno odobreni u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa u jednoj od niže navedenih kategorija natječajnih poziva:

 • Europski projekti suradnje:
  – Kategorija 1 – manji projekti suradnje
  – Kategorija 2 – veći projekti suradnje
 • Projekti književnih prijevoda
 • Europske platforme
 • Europske mreže.

 

Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodijeljuje se na godišnjoj razini. Pravilnikom je definiran i ukupni iznos potpore hrvatskim projektnim partnerima za čitavo razdoblje trajanja višegodišnjih projekata:

 • Europski projekti suradnje (kategorije 1 i 2), vodeći partner: Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 20%, a najviše 50% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u statusu vodećeg partnera;
 • Europski projekti suradnje (kategorije 1 i 2), suorganizator: Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 20%, a najviše 40% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u statusu suorganizatora;
 • Projekti književnog prevođenja: Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 10%, a najviše 30% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera;
 • Europske platforme, vodeći partner: Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 40%, a najviše 70% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u statusu vodećeg partnera;
 • Europske platforme, suorganizator: Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 30%, a najviše 60% financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u statusu suorganizatora;
 • Europske mreže: Ministarstvo kulture podupire hrvatskog člana mreže do maksimalnog iznosa od 7.500,00 kuna godišnje u svrhu putovanja (koje uključuje troškove smještaja, puta i dnevnica) na redovne sastanke članova mreže.

 

Kako ostvariti sufinanciranje Ministarstva kulture RH?

U roku od petnaest dana od zatvaranja roka Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) na koji su podnijeli prijavu projektnog prijedloga, hrvatski projektni partneri obvezni su dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura na adresu Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture RH (Runjaninova 2, 10000 Zagreb).

Daljnji postupak po objavi rezultata od strane Izvršne agencije također je definiran Pravilnikom, a za sva dodatna pojašnjenja slobodno nam se javite.

 

Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos dosadašnje potpore za realizaciju nacionalnog dijela završenih, ali i tekućih europskih projekata možete naći ovdje.