KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Inovativni kreativni laboratorij 2022

2022 INNOVLAB CALL

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Inovativni kreativni laboratorij 2022 s rokom za predaju projektnih prijedloga 7. rujna 2022 godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Inovativni kreativni laboratorij provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je poticanje inovativnih pristupa stvaralaštvu, pristupu, distribuciji i promociji u kulturnim i kreativnim sektorima i s drugim sektorima uključujući digitalizaciju te uzimajući u obzir tržišnu i ne tržišnu dimenziju.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Inovativni kreativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da dizajniraju i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim utjecajem na više kulturnih i kreativnih sektora. Ovim pozivom želi se podržati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i kulturni sektor, a rješenja bi se trebala lako replicirati i imati potencijal za prodor na tržište. Cilj ovog poziva je podržati konkurentnost, proces ozelenjavanja, suradnju, cirkulaciju, vidljivost, dostupnost, raznolikost ili publiku u različitim sektorima.

Za potrebe ovogodišnjeg poziva, uz navedene ciljeve i aktivnosti, usvaja se i tematski pristup odnosno uključuje se i podrška horizontalnim prioritetnim temama:

 • Ozelenjavanje za poticanje razmišljanja o životnom ciklusu te poticanje održivog i uključivog životnog okruženja i načina života. Ovaj Poziv ima namjeru okupiti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora kako bi kreirala, dizajnirali i testirali inovativna rješenja (npr. alate, modele i metodologije) za razmišljanje o kružnoj ekonomiji. Sva rješenja trebala bi kombinirati održivost s uključenošću i estetikom, biti replicirana u različitim sektorima i imati potencijal za promjene ponašanja u društvu.
 • Inovativni obrazovni alati i sadržaji koji koriste kreativnost i kreativne sektore za rješavanje relevantnih društvenih tema kao što su dezinformacije.

 

OČEKIVANJA
 • Poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju.
 • Unaprijediti proces ozelenjavanja europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju.
 • Povećati prijenos znanja između različitih sektora kreativnih industrija.
 • Povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskih sadržaja u digitalnom dobu.
 • Poboljšati poslovne modele i korištenje podataka.
 • Povećati potencijalnu publiku europskih sadržaja u digitalnom dobu.

 

Projektni prijedlozi bi trebali predstavljati adekvatne strategije kojima bi se ojačala održivija industrija koja poštuje okoliš i osigurava ravnoteža spolova, uključenost, raznolikost i reprezentativnost.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera iz minimalno 2 različite zemlje, te treba predstavljati raznolik raspon stručnosti u nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni. Osim što se preporuča da partnerski konzorciji ne budu veliki, preporučljivo je i da vodeći partner bude start-up s partnerima koji predstavljaju i audio-vizualne i kulturne i kreativne sektora.

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 13 640 000, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 40 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • upravljanje projektom: max 10 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.