KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

O potprogramu

2022 CROSS

Uz potprograme MEDIA i Kultura, u okviru programa Kreativna Europa postoji i Međusektorski potprogram koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija.

 

MEĐUSEKTORSKI potprogram obuhvaća:

  • zajedničke izazove i prilike za kulturne i kreativne sektore,
  • aktivnosti za potporu sektoru informativnih medija, u kojima se promovira medijska pismenost, pluralizam i sloboda medija.

 

Prioriteti MEĐUSEKTORSKOG potprograma:

  • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika;
  • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te pristupanju sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima i drugim sektorima, među ostalim uzimanjem u obzir digitalizaciju, obuhvaćajući i tržišnu i netržišnu dimenziju;
  • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, uključujući poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
  • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

 

Aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma usmjerene su na:

  • prekograničnu političku suradnju: promicanje i upoznavanja s programom te podupiranje prenosivosti rezultata;
  • kreativno – inovacijske laboratorije: promicanje inovativnih pristupa stvaranju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima;
  • informativne medije: podupiranje medijske pismenosti, kvalitetnog novinarstva, slobode medija i pluralizma.