KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action

Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action 1
Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action 2
Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action 3

Opis projekta

Re-Imagine Europe: New Perspectives for Action je četverogodišnji transnacionalni projekt kojeg provodi 13 interdisciplinarnih organizacija. Projekt se nastavlja na rezultate uspješno provedenog projekta Re-Imagine Europe (2017-2021), a ima za cilj osnažiti i kapacitirati mlade diljem Europe putem umjetničkih praksi koje im omogućuju bolje suočavanje s aktualnim društvenim i klimatskim izazovima. Projektne aktivnosti odgovaraju na konkretne potrebe umjetnika, organizacija i publike putem ulaganja različitih resursa u jačanje transformativnog potencijala eksperimentalne i digitalne umjetnosti. Inovativan program umjetničkih eksperimenata, rezidencija, treninga i radionica razvija umjetničke vještine i rezultira razvojem novih prototipa, umjetničkih radova, tehnologija i alata.

Projektom se odgovara na potrebe za novim prilikama i resursima za zajedničko stvaranje i cirkulaciju umjetničkih radova: novi se radovi ko-produciraju unutar Re-Imagine mreže i cirkuliraju među partnerskim organizacijama i šire, razvijajući istovremeno novu kolaborativnu, su-kreacijsku i cirkulacijsku infrastrukturu. Posebna ciljana skupina projekta su mladi koje se želi osnažiti u njihovom suočavanju s klimatskim promjenama; ostale strategije razvoja publike implementiraju se kroz pilot aktivnosti, radionice, susrete i simpozije kojima se spajaju različite europske zajednice. Novi narativi razvijeni kroz projekt diseminiraju se kroz publikacije, izdavaštvo i hibridnu diseminacijsku platformu kako bi projekt maksimalno doprinijeo razvoju novog, otpornog i održivog europskog društva.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Digitalni pristup

- Međunarodna dimenzija