KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

TOMATO - The Original Museum Available To Overall

Tomato Logo_1
Tomato Logo_2

Opis projekta

TOMATO "Projekt Muzej dostupan svima" ima za cilj olakšati transnacionalnu distribuciju kreativnog, kulturnog i umjetničkog sadržaja na međunarodnoj razini te povećati konkurentnost i gospodarski potencijal ovog sektora. Konkretno, nastoji povećati pristup i uključivanje javnosti u situacijama društvene, ekonomske i kulturne marginalizacije, te poboljšati vještine učenja djece, kroz inovativni, obrazovni i interaktivni alat.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija 

Prioriteti

- Publika

- Socijalna uključivost