KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Digital Inter/Section

Digital Inter/Section 1
Digital Inter/Section 2

Opis projekta

Kulturne organizacije igraju bitnu ulogu u europskoj digitalnoj traniziciji u post-pandemijskom kontekstu. Unatoč tome, često ostaju neprepoznate u toj svojoj ulozi, a poslovni modeli prema kojima funkcioniraju su krhki. Ovaj projekt ima za cilj eksperimentiranje u diversifikaciji izvora financiranja i poslovnih modela za kulturne organizacije te istovremenu promociju održivog, etičkog i inkluzivnog ekonomskog razvoja. To će se postići kroz dizajn i testiranje novih usluga i proizvoda u okviru heterogenih partnerstava s privatnim sektorom. Aktivnosti će se analizirati i testirane metodologije diversifikacije poslovnog modela učiniti dostupnima za druge aktere u kulturi. Kroz projekt se razvijaju i studije te niz kulturni događanja i konferencija. Osnovne grupe aktivnosti su: 1 - Dijagnostika i inicijalna analiza, 2 - Testiranje i razmjena poslovnih modela, 3 - Stvaranje međunarodnih partnerstava i prilika, 4 - Razvoj i diseminacija metodologija. Dugoročni je cilj razviti kapacitete organizacija u smjeru ekonomske agilnosti i otpornosti, osigurati nove prilike za rad umjetnika i kulturnih djelatnika te inspirirati nove globalne poslovne modele u kulturi.

Cilj projekta

- Inovacija

Prioriteti

- Digitalni pristup