KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Risk Change

Photo boris tenšek.  large scale exhibition between there and there anatomy of temporary migrations
Photo boris tenšek. round table temporary migrations – liminality, vulnerability and labor.
Photo marina tkalčić.  banner for promotion of the exhibition black disguises
Photo damir žižić. large scale exhibition black disguises
Photo marina tkalčić. alternative student guidance through exhibition black disguises

Prioriteti

- transnacionalna mobilnost

- razvoj publike

- jačanje kapaciteta: digitalizacija, obrazovanje i osposobljavanje

Opis projekta

RISK CHANGE je projekt sufinanciran programom Europske unije – Kreativna Europa, koji će tijekom četiri godine raditi na kreiranju, povezivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, a s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva stremeći integraciji kulturne raznolikosti povezane sa suvremenim procesima migracija i konstantnom društvenom i kulturnom mijenom u 21. stoljeću. Projekt će nastojati izgraditi nove prakse usmjerene uključenju publike u kreativne procese. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz organizaciju i pokretanje umjetničkih rezidencija, konferencija, simpozija, radionica, izložbi, otvorenih laboratorija, mobilne aplikacije, te kroz uspostavu novih kulturnih mreža.

Cilj projekta

Strateški ciljevi projekta su transnacionalna mobilnost stručnjaka/umjetnika/produkcija u EU i šire, kao i uspostavljanje aktivnog sudjelovanja različitih publika, povezujući prvenstveno migrante i lokalno stanovništvo, a kroz osnaživanje aktivnog interesa za pitanja buduće društvene strukture, znanosti i tehnologije. Bitan cilj projekta je i razvoj inovativne i proširene mobilne aplikacije koja je u uskoj povezanosti s izgradnjom nove publike.

Stečeno iskustvo

Tijekom provedbe projekta stekli smo iskustvo kvalitetne i intenzivne suradnje s velikim brojem međunarodnih partnera i umjetnika kroz postavljanje grupnih međunarodnih izložbi, ali i specifičnih edukativnih aktivnosti. Razvili smo mrežu vanjskih suradnika i partnera prvenstveno u nacionalnom kontekstu koja se pokazala vrlo plodonosnom i bitnom po pitanju razvoja publike i konkretnog angažmana s migracijskim/manjinskim skupinama u fokusu. U kontekstu razvoja publike dobili smo nova iskustva kroz po prvi put u okviru muzeja provedeno intenzivno terensko istraživanje među pripadnicima manjinskih zajednica u Rijeci koje nas je upozorilo na brojne probleme u uključivanju navedenih aktera u kulturno-društvene aktivnosti sredine, ali nam isto tako ponudilo nove okvire koje bismo trebali nastaviti razvijati kako bi suradnja između publike i muzeja bila što kvalitetnija.