KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Translokalno: Muzej kao kutija za alat

2015 MSU 01
2015 MSU 05
2015 MSU 02
2015 MSU 03
2015 MSU 04

Prioriteti

- transnacionalna mobilnost

- razvoj publike

- jačanje kapaciteta: digitalizacija

Opis projekta

Translocal : Museum as Toolbox (Translokalno: Muzej kao kutija za alat) istražuje mogućnosti i načine komunikacije muzeja moderne i suvremene umjetnosti sa širokom publikom, posebice mladima u dobi od 15 do 25 godina koji često teško pronalaze poveznice između suvremene umjetnosti i vlastitog života. Projekt se odvijao kroz nekoliko komplementarnih segmenata: istraživanje, međunarodni skup, umjetničke i kustoske rezidencije, izložbe, publikacija, te web portal s prikazom dokumentacije rezultata istraživanja projekta.

Cilj projekta

Cilj projekta jest uspostaviti novu kulturu komunikacije s publikom, koja potiče participaciju ciljane skupine u formiranju načina komunikacije i interakcije muzeja i mladih osoba.

Stečeno iskustvo

Kao završnica višemjesečnog istraživačkog rada održana je putujuća izložba koja je prikazivala radove nastale kroz suradnju umjetnika na rezidenciji i klubova mladih pojedinih muzeja partnera u korelaciji s radovima iz fundusa svih partnerskih institucija uključenih u projekt. Ključnu ulogu u osmišljavanju i organizaciji izložbe u MSU, kao i njezina popratnog programa imao je novo formirani Klub mladih MSU-a (KMMSU), koji se na taj način okušao u praktičnim zadatcima i izazovima koje produkcija jedne izložbe predstavlja. Iskustvo direktnog rada s mladima pokazao nam je kako se interesi mladih za suvremenu umjetnost povećavaju ukoliko su i sami uključeni u proces donošenja odluka i u praktičan rad unutar muzejske djelatnosti.