KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Participativna umjetnost za nevidljive zajednice – PAIC

2016 Omnimedia 02
2016 Omnimedia 03
2016 Omnimedia 04
2016 Omnimedia 05

Prioriteti

- razvoj publike

- jačanje kapaciteta - novi poslovni modeli

Opis projekta

PAIC je multidisciplinarni umjetnički projekt koji okuplja četiri EU zemlje kroz inovativni program te kulturne i umjetničke aktivnosti s ciljem poticanja interdisciplinarne, transnacionalne i transverzalne suradnje širenjem znanja o kulturi i baštini. Organizirane su međunarodne radionice i okrugli stolovi s ciljem istraživanja inovativnih metoda za rješavanje kulturnog razvoja i poticanje lokalnog socijalnog kapitala putem dijaloške pedagogije, umjetnosti u zajednici te razvijanjem sredstava za izražavanje vitalne kulture nevidljivih zajednica. Dokumentarni film i e-knjiga glavno su materijalno nasljeđe projekta koje dokumentira i kvalificira prikupljeni primarni (PAIC-specifični) i sekundarni (globalno relevantni) sadržaj, kontekstualizira teorijski model i kritički se osvrće na proces projekta i njegove rezultate, doprinoseći povećanju svijesti javnosti o važnosti reflektiranja društvenih i kulturnih pitanja kroz umjetnost.

Cilj projekta

  • Poticati kulturnu regeneraciju razvijajući novi osjećaj kulturnog identiteta u obliku obnovljive kulture – kulture nevidljivih zajednica koja je u stanju opstati održavanjem i obnavljanjem kulturnih praksi te kulturne baštine;
  • Kreirati prostor društvene organizacije i proizvodnje za prisvajanje kulturnih resursa kroz različite namjene;
  • Oblikovati nove kontaktne zone između tradicionalno odvojenih domena koje spajaju umjetnost i znanost, kulturu, te održivi poslovni i društveni angažman.

Stečeno iskustvo

Omnimedia je proširila mrežu institucija koje usvajaju rezultate i iskustvo PAIC-a, razvila je nova partnerstva i suradnju kako bi proširila mogućnosti korištenja PAIC participativnog pristupa u drugom području (muzejskom području) koristeći prednosti lekcija naučenih iz iskustva projekta, razvila nove pilot projekte i strategiju obnavljanja i otkrivanja baštine i tradicija te razvila nove modele multimedijske i digitalno posredovane međukulturalne izložbe izgrađene na suradničkom, ko-kreativnom participativnom procesu i uključivanju vanjskih suradnika.