KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Migrant Bodies – Moving Borders

Migrant bodies, Handshake action in Zagreb 2018, ©HIPP
Migrant bodies, France workshop, 2018, ©HIPP
Migrant bodies, Handshake action in Zagreb 2018, ©HIPP

Prioriteti

- transnacionalna mobilnost

- jačanje kapaciteta: obrazovanje i osposobljavanje

Opis projekta

Projekt Migrant Bodies razvija, unutar međunarodnog konteksta, platformu za zajedničko istraživanje usmjereno ka identificiranju, razvijanju i propitkivanju novih i relevantnih aktivnosti za veću inkluziju izbjeglica i migranata u području plesa i drugih inicijativa koje koriste pokret. Ova istraživanja spajaju umjetnike iz Italije, Austrije, Hrvatske i Francuske u suradnju  sa piscima, filmskim umjetnicima, organizacijama i udrugama koje pomažu izbjeglicama, te sa obrazovnim institucijama, i raznim stručnjacima i građanima. Inkluzivna plesna praksa usmjerena je i osmišljena za migrante i izbjeglice u zajednicama u kojima trenutno borave, omogućujući umjetnicima u projektu da stiču nove vještine te da kroz rad sa migrantima stiču i vrijedna iskustva za njihove vlastite umjetničke karijere. Migranti i izbjeglice imaju mogućnost sudjelovati u kreativnim radionicama i prisustvovati umjetničkim događanjima i predstavama. Kroz  ovakva iskustva jača se osjećaj pripadnosti široj zajednici kroz mogućnost istih iskustava domicilnih građani a koja proizlaze iz susreta sa kazališnim i drugim umjetničkim kontekstima.

Cilj projekta

Osnovni je cilj projekta jačanje poštovanja i razumijevanje za raznolikost, pružajući građanima Europe mogućnost da upoznaju i razumiju vrijednosti i kulture izbjeglica-migranata te da kroz ove susret iznova upoznaju  i obogate vlastitu kulturnu baštinu te afirmiraju europske društvene vrijednosti. 

Stečeno iskustvo

Kroz ovaj projekt upoznajemo kako se u raznim EU zemljama pristupa radu sa izbjeglicama i migrantima kroz aktiviranje kulturnog ali i drugih  kapaciteta zajednice u kojoj projekt boravi. Uočavamo koliko nama u Hrvatskoj predstoji dodatni rad na jačanju ovih kapaciteta ali i koje su sve mogućnosti (izolirane) koje već postoje a koje treba aktivirati unatoč izuzetnoj potkapacitiranosti sektora / postoje divni ljudi.