KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Blackboard Music Project

2014 HGM Blackboard Music Project 01
2014 HGM Blackboard Music Project 02

Prioriteti

- razvoj publike

- jačanje kapaciteta: obrazovanje i osposobljavanje

Opis projekta

Trenutačno ne postoji formalno obrazovanje za producente, glazbenike ili organizatore koji rade na području glazbene produkcije za mladu publiku unatoč razvoju potrebe u Europi i općenito u svijetu. Kako bi rad na području razvoja mlade publike imao svoj identitet, postojala je potreba za zajedničkim imenom i skupom "osnovnih pravila" po kojima ga društvo može razumjeti – Mi smo to nazvali Blackboard Music Project.

Zašto Blackboard Music Project?

Potporni argumenti za predstavljanje koncerata visoke kvalitete u školama daleko su brojni:

1. Pristup kreativnoj stimulaciji. Prilika za djecu i mladež da iskuse glazbu na  „prvu“ često otvara oči, kreira ukus i stvara spoznaju kulture koje većina mladih nije bila svjesna dok se nije susrela  s glazbom uživo.

2. Umjetničko obrazovanje. Izlaganje umjetnosti općenito nudi niz prednosti u tome što potiče alternativne načine korištenja spoznaje; Poboljšavajući sposobnost eksperimentiranja, istraživanja i izražavanja na novim i inovativnim načinima.

3. Demokratsko razumijevanje. S obzirom na količinu dostupne glazbene kvalitete, može se pretpostaviti da je ljudsko pravo imati pristup kulturi i umjetnosti, osobito u prvim godinama života. Pristup kulturi kao pravo po sebi naglašen je u UN Konvenciji o pravima djeteta, članak 31.

Kako bi se zadovoljila sva tri navedena područja, BbMP se fokusira na:

Stvaranje i jačanje relevantne i dobro funkcionalne komunikacijske platforme i mreže YA / BbM organizatora i stručnjaka.

Jačanje kapaciteta: Jačanje sposobnosti i kapaciteta producenata, glazbenika i organizatora diljem Europe na području BbM kako bismo bolje adresirali  ciljanu skupinu.

Jačanje europske svijesti među producentima, glazbenicima i organizatorima BbM-a usredotočujući se na kulturne razlike kao i na univerzalne načine rada do ciljane publike.

Predstavljanje produkcija BbM-a u zemljama koje nisu matične. Razvijanje novih modela glazbene komunikacije mladoj publici povezujući najbolje kvalitete svih uključenih strana.

Ulaganje u održive prakse koje osiguravaju trajan učinak aktivnosti sakupljanjem postojećeg znanja, vrednovanjem i kanaliziranjem u europsku "najbolju praksu" za producente i sve koji rade na terenu.

Identifikaciju područja u kojima bi se mogli razvijati istraživački projekti, npr. moguće nacionalne razlike u prijemu glazbe (školskih koncerata) mladih publika itd.

Cilj projekta

Razvoj publike je prirodno integriran u cjelokupni cilj projekta kako bi se povećala kvaliteta koncerata za mlade publike u zemljama sudionicama projekta, kao i poboljšati mogućnosti razmjene koncerata između europskih zemalja / regija ". Razvoj publike u BbMP-u će se stoga pristupiti s dvije razine: 1) s ciljem širenja ciljane publike, 2) s ciljem produbljivanja odnosa sa ciljnom publikom, a u oba slučaja fokus na je umrežavanje, izgradnja kapaciteta i formalno obrazovanje producenata i organizatora na terenu. TO je strategija koja omogućuje producentima i organizatorima da budu prolaz za milijune školske djece diljem Europe.

Producent je najistaknutiji lik kao posrednik između umjetnika i ciljane publike. Kao što je prethodno opisano, producent on ima stručno znanje u glazbenom i obrazovnom svijetu, a njegov je posao koristiti ovo znanje kako bi umjetnici susreli mladu publiku. Ključne riječi vezane uz dostizanje ciljane publike, primjerice, su prepoznavanje i interakcija. Ravnopravnost producenata i organizatora na terenu je strategija koja omogućuje producentima i organizatorima pristup prolazu milijunima školske djece diljem Europe.

Stečeno iskustvo

Hrvatska glazbena mladež od 2016.godine organizira radionicu za glazbenike, producente, menadžere i organizatore koncerata za mladu publiku.

Radionica je namijenjena svima koji rade i djeluju u području razvoja mlade publike, bilo da su glazbenici, producenti, menadžeri, edukatori ili organizatori! Ova radionica je izrazito korisna za unapređenje umjetničkih i pedagoških znanja vezanih uz prezentaciju glazbe mladoj publici.

Trenutačno ne postoji formalno obrazovanje za producente, glazbenike i organizatore koji rade na polju glazbene produkcije za mladu publiku. Osnovu projekta čini pristup „učim-radeći“ u kojem izabrani ansambl radi s jednim ili više stručnjaka na programsko-produkcijskom dijelu koncerta/programa namijenjenog mladoj publici.

Projekt bi trebao otvoriti nove putove prema postizanju ciljeva u izgradnji većih kapaciteta i povećanju inicijativa usmjerenih na izgradnju publike u slučaju da financijeri prepoznaju HGM kao ekspertnu organizaciju razvoju mlade publike.  Razvoj publike prirodno je integriran u sveopći cilj projekta – povećati kvalitetu koncerata za mladu publiku kao i povećati mogućnost razmjene koncerata između europskih zemalja.

Do sad su sudjelovali na radionicama Katarina Krpan , Lucija Stanojević, Gudački kvartet Porin, Ilin Dime Dimovski, Selma Pustički, Canta idr.