KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Aerowaves

Adorabilis by jonas&lander in san vincenti photo jelenajankovic
A moment by sabine molenaar at san vincenti photo creditjelena jankovic
Bolero by jesus rubio gamo at san vincenti photo creditjelena jankovic
Quintetto by marco chenevier at san vincenti photo creditjelena jankovic

Prioriteti

- razvoj publike

Opis projekta

Aerowaves je središnja platforma plesne umjetnosti u Europi. Aerowaves identificira perspektivne radove i nova koreografska imena te im omogućava promociju u suradnji sa svojim međunarodnim partnerima. Mreža Aerowaves partnera u međusobnoj suradnji omogućava mladim i perspektivnim umjetnicima da predstave potpuno nove radove potpuno novim publikama. Cilj platforme je razvoj publike za ples kroz različite aktivnosti.

Aerowaves je pokrenuo i Spring Forward, festival koji okuplja najznačajnije programatore iz svijeta kako bi otkrili najnovije europske plesne radove. Osim toga, Aerowaves doprinosi i razvoju plesne kritike kroz projekte Springback Academy i Springback Magazine. Partneri u platformi Aerowaves ponose se svojom jedinstvenom ulogom posrednika između koreografa, plesnih programatora i plesnih entuzijasta diljem Europe.

Cilj projekta

Cilj projekta je razvoj europske plesne scene kroz otkrivanje perspektivnih koreografskih imena te podršku njihovom etabliranju na sceni kao i razvoj publika za plesnu umjetnost kroz zajedničke i pojedinačne aktivnosti partnera u platformi.

Stečeno iskustvo

Aerowaves je najvažnija europska platforma za ples gdje smo kao partneri u mogućnosti brzo i lako dijeliti znanja i novosti o plesnim umjetnicima, događanjima i produkcijskim praksama u Europi. Zajednica plesnih stručnjaka okupljenih u platformu motivira nas i inspirira u promišljanju vlastitih umjetničkih i produkcijskih praksi.