KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Culture Moves Europe 2024 – potpora međunarodnoj mobilnosti umjetnika i profesionalaca

2024 CulturMovesEurope individ

Otvoren je drugi po redu poziv za podršku međunarodnoj mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi koji s inozemnim partnerima žele istraživati, stvarati, učiti ili se umrežavati u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

 

Poziv Culture Moves Europe sastoji se od dvije linije djelovanja: individualne mobilnosti i rezidencija, pridonosi putnim troškovima i troškovima života te nudi dodatne nadoplate na temelju individualne situacije primatelja potpore, a potiče i posebne mjere za poticanje zelene mobilnosti.

Ciljevi poziva Culture Moves Europe su:

 • ISTRAŽITI – provoditi istraživanje, istraživati i raditi na određenoj temi ili novom konceptu;
 • STVORITI – uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog/kulturnog djela;
 • NAUČITI – poboljšati kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom;
 • POVEZATI SE – razviti profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj suradnika, uključiti novu publiku;
 • *TRANSFORMIRATI SE - doprinijeti društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima novog europskog Bauhausa (odnosi se samo na liniju djelovanja rezidencijalnih boravaka).

*NOVOST Prijava za liniju djelovanja za individualnu mobilnost mora uključivati dva navedena cilja, dok Prijava za rezidencijalne boravke mora uključivati do dva navedena cilja.

 

Kako bi se prijava smatrala prihvatljivom i ušla u proces evaluacije, podnositelji prijava za Individualnu mobilnost moraju imati minimalno 18 godina, ideju projekta mobilnosti koja se bavi jednim od slijedećih sektora: izvedbenim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, glazbom, kulturnom baštinom, arhitekturom, dizajnom i modnim dizajnom ili *književnosti, te prijavu podnijeti na engleskom jeziku u skladu s vremenskim okvirom putem Goethe-Application Portal (GAP) .

*NOVOST sektor književnosti za razliku od prošlogodišnjeg poziva uključuje književno stvaralaštvo, književno prevođenje te objavu i promociju književnih radova iz zemalja Kreativne Europe.

 

INDIVIDUALNA MOBILNOST UMJETNIKA I PROFESIONALACA U KULTURI

Poziv na prijavu u okviru linije djelovanja za individualnu mobilnost čiji je cilj do 2025. godine podržati više od 6000 individualnih umjetnika i profesionalaca u međunarodnoj mobilnosti, otvoren je do 31. svibnja 2024. godine s mjesečnim rokovima za predaju prijava. Osim u prosincu, na posljednji dan svakog mjeseca u 23:59:59 bit će rok za predaju prijava što omogućava potencijalnim korisnicima da projekte mobilnosti provedu i prije završnog roka poziva.

Dva su ključna dokumenta ove linije djelovanja:  smjernice Call for individual mobility of artists and cultural professionals i Grantee's Handbook u kojem se nalaze svi podaci potrebni odabranim projektima.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su umjetnici i kulturni profesionalci ili grupe umjetnika i profesionalaca (od dvije do pet osoba) koji imaju navršenih 18 godina i prijavljeno prebivalište u jednoj od 40 država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Uspješni primatelji potpore (pojedinačni ili grupni voditelj/član) na prošlogodišnjem pozivu za Individualnu mobilnost nisu prihvatljivi prijavitelji obzirom da potporu za mobilnost mogu iskoristiti samo jednom u razdoblju između listopada 2022. i srpnja 2025. godine.

 

GRUPNI PRIJAVITELJI  

Prihvatljivom grupom prijavitelja smatraju se grupe sastavljene od 2 do 5 umjetnika ili profesionalaca koji tvore istu koherentnu skupinu.

Svaka grupa imenuje voditelja grupe koji postaje kontakt točka s timom Culture Moves Europe. Voditelj grupe podnosi prijavu u ime grupe; potpisuje ugovor u ime grupe; radi izmjene i dopune; prima i raspodjeljuje sredstva za mobilnost među članovima grupe putem njihovih individualnih bankovnih računa te podnosi izvještaj o aktivnostima na kraju projekta.

Svaki član grupe mora imati jasno definiranu ulogu u projektu. Svi članovi grupe moraju provoditi projekt na istom mjestu odredišta, u isto vrijeme i u istom trajanju. Svi članovi grupe ne moraju zakonito boraviti u istoj državi Kreativne Europe, ali ne smiju zakonito boraviti u zemlji odredišta mobilnosti. Datumi putovanja mogu se malo razlikovati od jednog do drugog člana grupe, no svi članovi grupe moraju zajedno boraviti na mjestu odredišta, radeći na projektu, tijekom cijelog trajanja provedbe projekta.  

 

INOZEMNI PARTNER

Svaki se projektni prijedlog mobilnosti mora sastojati od jednog inozemnog partnera, jedne projektne ideje i jedne destinacije. Inozemni partner je suradnik koji može biti ili umjetnik ili organizacija koji su zakonski registrirani i imaju sjedište u različitoj državi Kreativne Europe od one iz koje dolazi prijavitelj(i).    

 

TRAJANJE PROJEKTA

Trajanje projekta odgovara broju dana provedenih u zemlji odredišta za provedbu projekta koje mora biti opravdano i trajati:

 • između 7 i 60 dana za pojedinačne projekte;
 • između 7 i 21 dana za grupne projekte.

Provedba projekta u zemlji odredišta mora biti neometana, što znači da nije prihvatljivo segmentirati provedbu projekta u nekoliko razdoblja i/ili odlaziti u druge zemlje tijekom provedbe projekta u zemlji odredišta.

Najraniji početak projekta mobilnosti (uključujući putovanje u zemlju odredišta) je 60 dana od mjesečnog roka na kojem je projektni prijedlog predan, a nikako ne prije primitka potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od odabranog prijavitelja. Projekt mobilnosti mora se održati u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i najkasnije do kraja svibnja 2025. godine.

 

PRIJAVA PROJEKATA

Projekti mobilnosti prijavljuju se putem portala Goethe-Application Portal (GAP), a svaki projekt mora sadržavati obaveznu popratnu dokumentaciju koja se sastoji od:

 • službenog nacionalnog identifikacijskog dokumenta;
 • dokaza/potvrde o zakonitom boravku;
 • životopisa;
 • umjetničkog i kreativnog portfelja;
 • dokaza o suradnji s inozemnim partnerom.
Predložak obrasca za prijavu CME za individualnu mobilnosti umjetnika i profesionalaca 

 

OBRAČUN BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Iznos bespovratnih sredstava naveden u fazi prijave je okvirni dok se konačni iznos potvrđuje nakon provjere od strane tima Culture Moves Europe i kao takav se navodi u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Culture Moves Europe djeluje po paušalnom principu, što znači da se iznos naveden u ugovoru o bespovratnim sredstvima dodjeljuje bez obzira na stvarne troškove.

Financijski doprinos sastoji se od dva elementa: potpore za mobilnost koja uključuje dnevnice i troškove putovanja, te dodataka i potpore za invalidnost.

 

Potpora za mobilnost uključuje troškove putovanja od mjesta zakonitog prebivališta do mjesta odredišta i natrag. Za putne troškove do odredišta udaljenog do 5.000 km potpora iznosi 350,00 EUR po osobi, a za putne troškove do odredišta udaljenog više od 5.000 km potpora iznosi 700,00 EUR po osobi. Culture Moves Europe potiče podnositelje zahtjeva da odaberu održive načine putovanja uz doplatu za zelenu mobilnost te slijedom toga na udaljenosti koje su manje od 600 km, nije prihvatljivo putovati avionom.

Izračunajte udaljenost putovanja

 

Dnevnica iznosi 75,00 EUR po osobi/po danu, a pridonosi troškovima smještaja, prehrani, javnog prijevoza i ostalim sličnim troškovima tijekom provedbe projekta.

Dodacima i potporama za invalidnost, Culture Moves Europe želi omogućiti pristup i sudjelovanje ljudi iz različitih sredina i profila na temelju njihovih individualnih potreba. Dodatci i potpore za invalidnost su:

 • Podrška za invalidnost namijenjena je za osobe čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost provođenja projekta mobilnosti. Budžet se dogovara individualno s timom Culture Moves Europe te pokriva 100% putnih troškova i dnevnica;
 • Dodatak za obitelj iznosi 100,00 EUR a odnosi se na roditelje/skrbnike djece mlađe od 10 godine tijekom provedbe mobilnosti;
 • Dodatak za vizu namijenjen je troškovima koji su vezani uz procese izdavanja viza, a iznosti 80,00 EUR po osobi;
 • Dodatak za zelenu mobilnosti primjenjuje se samo za putovanja iznad 600 km, te se korisnici potiču s 350,00 EUR za odabir održivog načina putovanja;
 • Dodatak za najudaljenije regije (OR) i prekomorske zemlje i teritorije (OCT) i iznosi 150,00 EUR po osobi.

 

PROCES OCJENJIVANJA I KRITERIJI ODABIRA

Ovaj poziv ima rok za predaju prijava 31. svibnja 2024. godine, no uspostavljen je kao rolling call što znači da do krajnjeg roka postoje mjesečni rokovi. Svakog mjeseca (osim prosinca), sve primljene prijave do posljednjeg dana u mjesecu ocjenjuju se u nadolazećim tjednima, a najbolje prijave odabiru se na financiranje. Nakon mjesečnog roka, proces evaluacije traje šest do osam tjedana, a prijaviteljima se preporučuje da prijave podnesu najmanje 4 mjeseca prije planiranog početka svojeg projekta.

Proces evaluacije uključuje: provjeru prihvatljivosti, evaluaciju, stručno povjerenstvo i obavijest o rezultatima. Svaku prihvatljivu prijavu ocjenjuju dva neovisna stručnjaka koji rade neovisno jedni od drugih te slijede tablicu ocjenjivanja. Kriteriji ocjenjivanja su: Relevantnost projekta (4/20); Relevantnost predložene mobilnosti (5/20); Kvaliteta pripreme mobilnosti (5/20); Dugoročni ishod (4/20) i Aspekti održivosti (2/20).

Prijave s prikupljenih do 10/20 bodova automatski se isključuju iz daljnjeg ocjenjivanja.