KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

The Museum of the Commons: Towards a Healthier Arts Ecosystem

The Museum of the Commons © L'Internationale

Opis projekta

L’Internationale, savez velikih europskih muzeja, umjetničkih institucija, istraživačkih centara i think-tankova, ime je dobila po radničkoj himni i međunarodnom radničkom pokretu koji pozivaju na pravedno i demokratsko društvo. Učeći iz lokalne i zajedničke povijesti, L’Internationale se usredotočuje na ono što dolazi, na zamišljanje, razvoj i provedbu novih vizija budućnosti, koja će biti pravedna, demokratska i održiva za sve, diljem planeta.

Museum of the Commons povezuje tri transverzalne tematske niti koje odgovaraju ključnim izazovima s kojima se suočavaju suvremena društva: 1) Klima; 2) Smještene organizacije; i 3) Prošlost u sadašnjosti. Tema o klimi bavi se pitanjima trenutne planetarne klimatske krize, održivošću institucionalnih, umjetničkih i kulturnih praksi i procesa te hitnošću „ekološkije“ transformacije naše politike, društava, kultura i načina života. Smještene organizacije propituje ulogu muzeja i umjetničkih organizacija kao aktera u složenim društvenim mrežama i ekosustavima, tražeći nove načine demokratizacije institucija i učiniti ih otvorenijima, uključivijima i korisnijima. Prošlost u sadašnjosti usredotočuje se na ključne uloge koje naše lokalne i zajedničke povijesti imaju u konstituiranju suvremenih identiteta, politike, društava i kultura, istražujući postojanost i dugotrajni učinak povijesnog i sadašnjeg ekološkog i kolonijalnog nasilja, uključujući ruski rat protiv Ukrajine i krizu uz tursko-sirijsku granicu.

Savez nastoji mobilizirati umjetnost i kulturu kao strateške alate u procesima ozdravljenja, obnove i popravljanja nanesene štete. Ovo je četvrti europski suradnički projekt u sklopu L'Internationale. Tematske niti usmjeravat će sadržaj aktivnosti L’Internationale, od izložbi do nomadskih škola, umjetničkih rezidencija i radionica u zajednici. One istražuju suvremene modele održive kulturne proizvodnje i predlažu okvire za nove oblike kulturnog zajedničkog stvaranja, pridonoseći ekološkoj, društvenoj i umjetničkoj transformaciji. Savez poduzima višestruke akcije u izravnoj potpori umjetnicima, kulturnim djelatnicima i izbjeglicama koji žive pod utjecajem globalnih sukoba, dok podupire međunarodnu solidarnost među europskim institucijama i pridonosi budućem oporavku kulturnog sektora i društva u cjelini.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Socijalna uključivost

- Održivost

- Međunarodna dimenzija