KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Realities in Transition

Realities in Transition
Realities in Transition 2
Realities in Transition 3

Opis projekta

Porast XR (Extended Reality) tehnologija kao što su proširena stvarnost, virualna stvarnost i metavers, postavlja velike izazove pred suvremenu kulturu i društvo. Ovim projektom adresiramo potrebu za stvaranjem otvorene i održive europske XR zajednice koja je aktivna, promišljena i aktivistička. To će se postići kroz istraživanje i premrežavanje postojećih aktera u XR području, razvoj kapaciteta sektora, podršku alternativnim XR kreacijama i eksperimentima te promociju novih narativa i procesa. Glavne projektne aktivnosti su aktiviranje lokalne kreativne zajednice, istraživanje i promocija XR-a kao održivog i zajedničkog dobra, razvoj europske XR zajednice i kapitalizacija rezultata kroz metodologije poput horizontalnog otvorenog koda, peer-to-peer učenja i sl. U projekt su uljučeni brojni dionici i korisnici - predstavnici europskog kulturnog i kreativnog sektora, studenti i akademska zajednica, predstavnici vlasti, civilno društvo. Konačan je cilj podići razinu svijesti o održivim, zajedničkim i otvorenim XR tehnologijama, razviti kapacitete sektora i osigurati bolji pristup alternativnim i održivim XR scenarijima za publiku i korisnike.

Cilj projekta

- Inovacija

Prioriteti

- Digitalni pristup