KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Peripheral Visions - Towards a Trans(l)national Publishing Culture

Peripheral Visions 1
Peripheral Visions 2
Peripheral Visions 3
Peripheral Visions 4

Opis projekta

Projekt nastavlja raniju suradnju i povezuje 8 organizacija iz 6 zemalja EU i izvan EU kako bi odgovorile na fragmentaciju kulturnog polja i digitalnu zagušenost uzrokovanu trenutnim pandemijskim kontekstom. Partneri su posebno prikladni za ovaj cilj jer proizvode suvremeni kulturni sadržaj, prakse i znanja, uključujući i dubinska istraživanja novih digitalnih tehnologija te dopiru do velike i raznolike publike. Srž projekta je međunarodna razmjena među manjim kulturnim i jezičnim kontekstima u europskim poluperiferijama pri čemu oni podržavaju jedni druge u koprodukciji, kokreaciji, prijenosu znanja i dijeljenju resursa. Kroz višejezično izdavaštvo, trandisciplinarnu kulturnu produkciju, alternativnu distribuciju, razmjenu znanja, digitalne sadržaje, digitalne tehnologije otvorenog koda i nove formate igrica, projekt stvara međunarodni prostor za stvaranje i ekperminetiranje u izdavaštvu. U cilju smanjenja buke koja paralizira komunikaciju među kulturnim producentima i umjetnicima iz manjih kulturnih konteksta, projekt stimulira kreativnost i mobilnost umjetnika i umjetničkih djela, olakšava transnacionalnu distribuciju sadržaja i razmjenu praksi te jača kapacitete iskorištavanjem novih tehnologija.

Partneri će proizvesti 26 tiskanih i elektroničkih publikacija, audiovizualna djela, izvedbe, igraće karte, online platformu i radio emisije, te 15 javnih programa međunarodna konferencija, festival, radionice, laboratoriji, izložbe i rezidencijalne programe u 9 zemalja, uključiti 294 umjetnika, pisca, prevoditelja, tehničara, intelektualca, organizatora, dizajnera, kulturnog producenta, novinara i softver developera, preko 1200 osoba u publici na fizičkim događanjima i aktivnostima, te dosežući međunarodnu publiku od preko 300.000 ljudi kroz online kanale. Projekt rezultira konkretnim roizvodima i opreativnim alatima koji se mogu dalje koristiti u drugim kontekstima.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Digitalni pristup