KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

MADE IN 2.0

Made In 2.0
Made In 2.0 1
Made In 2.0 2

Opis projekta

Kao integralni dio kulturnog nasljeđa, obrti imaju potencijal odigrati jedinstvenu ulogu u tranziciji prema održivim proizvodnim metodama koje se uglavnom oslanjaju na lokalne prirodne resurse i vještine. Cilj projekata Made In 2.0 je sačuvati i dokumentirati neprocjenjivo znanje o obrtima, olakšati prijenos znanja, razviti i promovirati održive, suradničke, kružne modele proizvodnje, proizvode i prototipove. Dizajn, sa svojim kreativnim potencijalom i tehnološkom inventivnošću, bit će ključni dio ovog nastojanja, a transdisciplinarni pristup ključ projektne metodologije. Made In 2.0 nadograđuje rezultate prethodnog projekta (Made In: Crafts and Design Narratives, podržanog 2018. godine od strane programa Kreativna Europa). Aktivnosti projekta obuhvaćaju: 1) mapiranje obrta i prirodnih resursa partnerskih zemalja, 2) prijenos znanja (između tradicionalnih obrtnika, suvremenih dizajnera i istraživača): rezidencijalni boravci, radionice, edukacijski tečajevi i ljetna škola; 3) umrežavanje stručnjaka: seminari, konferencije i događaji za dionike; 4) širenje rezultata i podizanje svijesti: izdavanje knjige, web stranica s bogatom zbirkom podataka i izložbom rezultata projekta. U projektu sudjeluje 10 partnera iz 6 zemalja. U projektu će sudjelovati više od 1000 obrtnika, dizajnera, istraživača, kulturnih stručnjaka i članova šire publike. Rezultati uključuju 80 prototipova, materijala i proizvoda, proširenu verziju web stranice www.madein-platform.com, knjigu koja dokumentira proces i nove modele proizvodnje i obrazovanja, te 5 izložbi kojima će se širiti rezultati projekta. Predviđeni rezultati uključuju bolji prijenos znanja između ciljnih skupina, primjenjive kružni modele proizvodnje, podizanje svijesti o vrijednostima lokalne proizvodnje s naglaskom na tehnološki napredak i izazove 21. stoljeća.

Cilj projekta

- Inovacija

Prioriteti

- Održivost

- Digitalni pristup