KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Slavic Soundwalking

SSW1
SSW2
SSW3

Opis projekta

Projekt mobilne aplikacije "Slavic Soundwalking" (SSW) ima temeljni cilj doprinijeti transnacionalnom književnom umrežavanju i poticanju transkulturalnog dijaloga kroz književno stvaralaštvo između Hrvatske, Slovenije i Srbije, čiji jezici pripadaju istoj grupi južnoslavenskih jezika. Temeljna motivacija projekta je izgraditi dobrosusjedske odnose koji proizlaze iz jezika, izraza i jedinstvenog načina komunikacije na inovativan i kreativan način, pristupačan širokom auditoriju (osobe s invaliditetom, studenti, starije osobe itd.), kroz digitalizaciju i zvučni dizajn. Ovaj projekt pruža umjetnicima i kulturnim radnicima priliku da steknu nova znanja i predstave svoja djela na prepoznatljiv način koji slobodno prelazi granice i nudi apsolutnu slobodu da bude prihvaćen od strane svih zainteresiranih za kulturne, umjetničke i nove tehnološke vrijednosti, kao i za jačanje dobrosusjedskih odnosa i razumijevanja koji idu zajedno.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, organizirat će se niz različitih aktivnosti. Aktivnosti, u kojima surađuju svi partneri konzorcija, uključuju poseban poziv autorima, prijevod i snimanje sadržaja na nekoliko jezika (južnoslavenski, engleski i znakovni jezik promičući inkluzivnost) sa sudjelovanjem nekoliko skladatelja partnerskih država. Sadržaj će se koristiti u mobilnoj aplikaciji koja kroz mapiranje gradova radi uz pomoć geolokacije. Rezultat projekta SSW-a je mobilna aplikacija koja će sadržavati 75 zvučno oblikovanih kratkih priča na pet jezika aktivirana na javnim i zelenim površinama glavnih gradova država partner. Njegova promocija će biti putem diskurzivnih aktivnosti (književni događaji, predavanja, skupovi, radionice itd.) koje će se odvijati u glavnim gradovima svih partnerskih država. Mobilna aplikacija SSW ostat će održiva, a sadržaj će biti pohranjen u digitalnom obliku (SSW online platforma) kako bi se podržao rad umjetnika i omogućila kontinuirana vidljivost nakon završetka projekta. Projekt će imati dugoročan utjecaj na izgradnju zvučnog arhiva slavenskih jezika za buduće generacije.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Digitalni pristup