KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Shadow Pandemic: Hidden Voices

Shadow Pandemic Logo
Shadow Pandemic Collegium
Shadow Pandemic Workshop

Opis projekta

Projekt Shadow Pandemic: Hidden Voices bavi se problemom nasilja nad ženama tijekom lockdowna za vrijeme covid-19 pandemije. O tom, umnogome prešućenom problemu, koji je i sam po sebi imao pandemijske obilježja, projekt progovara s tri razine: razine dramskog teksta, kazališne predstave te dramskih radionica za mlade na temu nasilja. Budući da je kazalište oduvijek most povjerenja i suradnje među ljudima, cilj i ovog projekta je podizanje svijesti među ljudima, osobito mlađom populacijom, o specifičnim problemima nasilja nad ženama u uvjetima prisilne izolacije. Za potrebe provedbe projekta provest će se javni natječaj za autorice iz iz hrvatske, slovenije i srbije, a tri odabrana dramska teksta (na hrvatskom, slovenskom i srpskom jeziku) na temu nasilja u navedenom kontekstu, predstavljat će temelj za produkciju omnibus predstave u čiji će proces nastanka biti uključeno tridesetak umjetnika iz regije. Dramske radionice angažirat će 60 mladih ljudi koji će kroz proces proba i rada na predstavi dublje ući u razumijevanje problema nasilja nad ženama. U konačnici, rezultat projekta bit će dramska predstava koja će se prikazati 11 puta u zemljama partnera te u poljskoj i češkoj, te 3 dramska teksta objavljena u formi e-knjige i prevedena na engleski.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Publika

- Socijalna uključivost