KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

The European Photography Platform FUTURES

Futures 1
Futures 2
Futures 3

Opis projekta

FUTURES je fotografska platforma sa sjedištem u Europi koja okuplja globalnu fotografsku zajednicu radi podrške i njegovanja profesionalnog razvoja umjetnika u usponu diljem svijeta. Platforma je aktivna od 2017. godine i ima za cilj dodati dugoročno osnaživanje fotografa na početku i srednjem stupnju karijere. Platforma je ujedno i inicijativa za promicanje fotografskog rada i omogućavanja pristupa velikoj mreži profesionalaca, tržišta i publike.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Međunarodna dimenzija