KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Magic Carpets

Magic Carpets 1
Magic Carpets 2
Magic Carpets 3

Opis projekta

“MagiC Carpets” je platforma Kreativne Europe koja ujedinjuje 20 europskih kulturnih organizacija koje stvaraju prilike za umjetnike u usponu da krenu na putovanja u nepoznate zemlje i da stvaraju, zajedno s lokalnim umjetnicima i lokalnim zajednicama, nova djela koja ističu lokalne specifičnosti i nadomještaju nedostatak pripovijedanja koji postoji u modernom društvu unaprjeđujući kulturnu dostupnost, kulturni aktivizam i sudjelovanje. Naslov “MagiC Carpets” odnosi se na bajkovitu priču “1001 Arabian Nights” o čarobnom, ili letećem, tepihu – 'fantastičnom uređaju' za putovanje svijetom u tren oka. Kreativnost i mašta Šeherezade korištene u pripovijedanju da zaintrigira i uvuče svog muža ovdje postaje uvjerljiva metafora moći kulture da nepovjerenje i sukobe promijeni u međukulturalni dijalog, međusobno razumijevanje, poštovanje pa čak i ljubav.

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Publika

- Socijalna uključivost

- Održivost

- Digitalni pristup

- Međunarodna dimenzija