KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

YES! – Young European Stories

YES! - Young European Stories 1
Logo © YES! - Young European Stories

Opis projekta

"YES” je projekt književnog prevođenja koji promiče transnacionalno prevođenje i cirkulaciju kvalitetnih i nagrađivanih europskih djela fikcije za djecu i mlade, uglavnom s manje zastupljenih i nedovoljno zastupljenih jezika, usmjerenih na relevantna i međusektorska pitanja i teme koje tiču našeg društva, osobito mlade populacijekvalitetnih i nagrađivanih europskih djela fikcije za djecu i mlade, uglavnom s manje zastupljenih i nedovoljno zastupljenih jezika, usmjerenih na relevantna i međusektorska pitanja i teme koje tiču našeg društva, osobito mlade populacije.

Projekt uključuje 5 partnera i uključuje prijevod, cirkulaciju i distribuciju 14 knjiga za djecu i mlade, podijeljenih prema: 1. dobnim skupinama: mala djeca, srednjoškolci i tinejdžeri; 2. međusektorske teme: a. rodna ravnopravnost i feminizam, b. uključivanje i prihvaćanje različitosti i c. ekološka svijest. Važan cilj projekta je edukacija mladih o temama koje se tiču ​​našeg društva i našeg planeta, kroz promicanje književnih djela s čijim se likovima i pričama mogu poistovjetiti. Komuniciranjem ovih problema kroz posebno osmišljene aktivnosti i promotivnu kampanja prilagođenu svakoj specifičnoj ciljnoj skupini – koristeći jezik i slike koji im se izravno obraćaju – razumljive, zanimljive i vizualno privlačne – pridonijet ćemo stvaranju društveno i ekološki osviještenih mladih ljudi. Imat ćemo opsežne, prilagođene obrazovne aktivnosti: kreativne radionice, čitanja, rasprave o knjigama i razgovore - u školama, knjižnicama,centrima za kulturu; inovativan pristup u našim digitalnim aktivnostima na našim mrežnim kanalima; aktivnosti namijenjene prevoditeljima (okrugli stolovi, rasprave), i izdavačima – partnerima na projektu (konferencije, B2B sastanci).

Cilj projekta

- Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija

Prioriteti

- Publika

- Međunarodna dimenzija