KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

HERITART - promocija kulturne baštine kroz izvedbene umjetnosti

Img 1921
Img 3241
Img 3528
Img 3294
Medterraneo

Prioriteti

- razvoj publike

- jačanje kapaciteta: obrazovanje i osposobljavanje

Opis projekta

Projekt HERITART donosi nove modele umjetničke izvedbe kroz dva Festivala s nacionalnim produkcijama i internacionalnim koprodukcijama, s multidisciplinarnim formatom. Projekt HERITART postat će međunarodna referenca za izvanredno upravljanje/management na arheološkim i povijesnim lokalitetima, kreirajući novu bazu znanja i dajući uvid u nju  svim dionicima, te stvarajući novu viziju kulturne baštine za široku javnost.  

Cilj projekta

Cilj HERITARTa je promocija europske kulturne baštine kroz prenošenje nove vizije arheoloških  drugih povijesnih lokaliteta, osmišljena kao istinska vrijednost za kulturni razvoj Europe. 

Stečeno iskustvo

Međunarodna suradnja s kolegama iz drugih zemalja, spoznaje o tome kako zemlje partneri brinu o svojim arheološkim lokalitetima i kako institucionalno funkcionira zaštita takvih lokaliteta, sličnosti i razlike u prepoznavanju  kulturnih potreba i poticanju interesa za kulturu u zemljama partnerima…