KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Sufinanciranje Ministarstva kulture i medija hrvatskih organizacija u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura u 2020. godini

00 sufinanciranje MKM

Ministarstvo kulture i medija nastavlja s višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa – potprogram Kultura u 2020. godini. 

 

Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, dana 6. listopada 2020. godine, ministrica kulture i medija dr.sc. Nina Obuljen Koržinek donijela je 2. Odluku o sufinanciranju kojom je podržan ukupno 61 projekt u ukupnom iznosu od 1.665.000,00 kn, kojom se dopunjuje i mijenja Odluka donesena 14. veljače 2020. godine.

Program Kreativna Europa završava 31. prosinca 2020. godine. Ministarstvo kulture i medija nastavit će s provedbom EU programa Kreativna Europa 2021-2027, te će izraditi izmjene dosadašnjeg Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura.

 

Ured Kreativne Europe - Kultura stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja na temu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.