Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

O nama

Img 0404

Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) je namijenjen kulturnom i audiovizualnom sektoru i on se dijeli na dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Potprogram Kultura na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za Kreativnu Europu Ministarstva kulture. To smo mi, i naš zadatak je da vam pružimo što više informacija o potprogramu Kultura te načinima kako iskoristiti sredstva i suradnje koje se na europskoj razini nude u području kulture. Svakako nam pišite sa svojim prijedlozima i nedoumicama a javite nam se i vezano uz održavanje informativnih dana, seminara i radionica te individualnih konzultacija i tehničke pomoći vezane uz sudjelovanje u programu Kreativna Europa- potprogram Kultura.

Ako ste pak više zainteresirani za audiovizualni sektor, i tražite načina kako da se ubacite u europske projekte, ono što tražite je potprogram MEDIA u sklopu Kreativne Europe, koji je u nadležnosti Deska Kreativne Europe uspostavljenog pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europa možete naći ovdje.  

Arhiva informacija objavljenih na stranicama Deska Kreativne Europe- potprogram Kultura do 2017. godine možete naći ovdje.

Sve informacije o završenom programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) možete naći ovdje.

Ostale inicijative i aktivnosti u okviru potprograma Kultura

Partner logo1
Partner logo2
Partner logo3
Partner logo4
Partner logo5
Partner logo6