Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

O nama

CED a+m

Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.) namijenjen je kulturnom i audiovizualnom sektoru i dijeli se na dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Potprogram Kultura na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za Kreativnu Europu Ministarstva kulture i medija. To smo mi i naš je zadatak pružiti vam što više informacija o potprogramu Kultura i načinima korištenja sredstava i suradnji koje se na europskoj razini nude u području kulture. Svakako nam pišite sa svojim prijedlozima i nedoumicama, a javite nam se i vezano uz održavanje informativnih dana, seminara i radionica ili pak individualnih konzultacija i tehničke pomoći oko sudjelovanja u programu Kreativna Europa potprogramu Kultura.

Ako ste pak više zainteresirani za audiovizualni sektor i tražite načina kako da se ubacite u europske projekte, ono što tražite je potprogram MEDIA u sklopu Kreativne Europe, koji je u nadležnosti Deska Kreativne Europe uspostavljenog pri Hrvatskom audiovizualnom centru.

Adresar svih europskih Deskova Kreativne Europe zaduženih za koordinaciju potprograma Kultura i MEDIA programa Kreativna Europa potražite ovdje.  

Arhiva informacija objavljenih na stranicama Deska Kreativne Europe – potprogram Kultura do 2017. godine dostupna je ovdje.

Sve informacije o završenom programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) dostupne su ovdje.

Ostale inicijative i aktivnosti u okviru potprograma Kultura

Partner logo1
Partner logo2
Partner logo3
Partner logo4
Partner logo5
Partner logo6