KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Sufinanciranje Ministarstva kulture hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Kreativna Europa u 2019. godini

MK sufinanciranje

U 2019. godini hrvatske organizacije u kulturi i kreativnim industrijama svojim su sudjelovanjem u projektima s potporom potprograma Kultura programa Kreativna Europa osigurale potporu u ukupnom iznosu 1.432.045,61 eura.

Temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura u prosincu 2019. godine ministrica kulture dr.sc. Nina Obuljen Koržinek donijela je Odluku o sufinanciranju kojom je podržano ukupno 59 projekata u iznosu od 1.686.666,13 kn.

Potprogram Kultura na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Ministarstva kulture te stoji na raspolaganju za sva pitanja vezano uz prijave, traženja projektnih partnera, razvijanja projektnih ideja te organizaciju radionica i info-dana na temu programa Kreativna Europa.

Čestitamo svim hrvatskim korisnicima na dosad ostvarenim projektima kroz program Kreativna Europa.

Tablica s pregledom projekata sufinanciranih u 2019. godini dostupna je u desnom dijelu ekrana.