KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Rok za novi Poziv je 11. 12. 2018.

Zsp
Objavljen Poziv Kreativne Europe za Potporu europskih projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:  

      •  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11.12.2018.

      •  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11.12.2018. 

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.