KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Ozelenjivanje programa Kreativne Europe

2023 Greening strategy 2

Nova studija Europske komisije zacrtava novi smjer kojim će Kreativna Europa postati održivija i podržati klimatske ciljeve Europske unije.

 

Europski zeleni plan niz je strateški povezanih incijativa kojima je cilj postići klimatsku neutralnost do 2050. godine, ojačati ekonomiju korištenjem zelenih tehnologija, omogućiti održivu industriju i prijevoz te smanjiti zagađenje okoliša. U tom smislu, kulturni i kreativni sektori u jednakoj su mjeri obuhvaćeni  zelenom tranzicijom. Godišnjim programom rada za implementaciju programa Kreativna Europa 2021. predviđena je izrada studije, koja je dala uvid u mogućnosti učinkovitog uvrštavanja okolišnih, održivih i proporcionalnih mjera u djelovanje Kreativne Europe.

 

Navedena studija, Ozelenjivanje programa Kreativna Europa, objavljena je u svibnju 2023. godine i u njoj su navedene mogućnosti kojima kulturni i kreativni sektori mogu pridonijeti tranziciji na zelenu ekonomiju putem promicanja osviještenosti o održivosti i okolišu. Promicanjem održivih prometnih sredstava i odgovornog odnošenja prema okolišu unutar programa Kreativne Europe, u studiji se zahtijeva postizanje ugljične neutralnosti. Europska komisija će pritom raditi na jačanju kapaciteta i razvoju znanja u području ozelenjivanja na svim razinama implementacije programa.

 

Autori studije su:

  • istražili koje smjernice treba pružiti prijaviteljima i korisnicima u osmišljavanju i upravljanju prekograničnim projektima kako bi se ograničio njihov utjecaj na okoliš i usvojile zelene prakse
  • razvili preporuke za praćenje i evaluaciju zelenih aspekata projektnih prijedloga
  • objedinili dobre prakse kojima se podržava osvještavanje potrebe za zelenom tranzicijom
  • zabilježili napredak k ozelenjivanju koji je postignut tijekom prošlog i trenutnog programskog razdoblja Kreativne Europe

 

PREPORUKE STUDIJE OBJAVLJENE SU U TRI ZASEBNA DOKUMENTA:

 

Strategija ozelenjivanja programa Kreativna Europa
Vodič kroz dobre okolišne prakse
Vodič za praćenje ozelenjivanja programa Kreativna Europa

 

U trima dokumentima pruža se icrpan pregled postojećih dobrih okolišnih praksi koje se preporučuju korisnicima pri prijavljivanju i/ili implementaciji svojih projekata, zatim se mapiraju područja u kojima Kreativna Europa uz praktične preporuke može postati zelenija u skoroj budućnosti, te se predlaže korištenje indikatora održivosti (zelenih indikatora) za praćenje razvoja i doprinosa Europskom zelenom planu.