KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Program Kreativna Europa (2021. – 2027.) pomiče granice!

KE21-27 vijest budget

Nakon što je 19. svibnja 2021. godine na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta usvojen program rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. i odobrena Uredba za programsko razdoblje 2021. – 2027., Europska komisija je 26. svibnja 2021. godine službeno objavila početak novog programa za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima.  

 

Ukupni proračun novog programa od 2,44 milijarde eura, povećao se za više od 60 % u odnosu na prethodni proračun, a ulagat će se u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora. Posebna pozornost u novom programu posvećena je jačanju vitalnosti i oporavku kulturnih i kreativnih sektora s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19. Novosti u programu doprinijet će oporavku kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

 

Kreativna Europa ima dva glavna cilja:

 • čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu,
 • povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.

 

Konkretnije, ciljevi su sljedeći:

 • unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela i programa s europskom dodanom vrijednošću; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; potaknuti inovacije, mobilnost i potporu mladim umjetnicima;
 • poticati suradnju, posebice u području inovacija, održivosti i konkurentnosti;
 • promicati međusektorske inovativne i suradničke aktivnosti te raznoliko, neovisno i pluralističko medijsko okruženje / medijsku pismenost, čime se podržavaju sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključivost.

Osim toga, Kreativna Europa podržava nastojanja i dobru praksu koji doprinose ostvarivanju ključnih prioriteta Europske komisije, kao što su Europski zeleni plan, uključivost i rodna ravnopravnost.

 

Kreativna Europa podijeljena je u tri potprograma:

 • KULTURA - obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog sektora);
 • MEDIA - obuhvaća audiovizualni i filmski sektor;
 • MEĐUSEKTORSKI potprogram - olakšava suradnju među kreativnim sektorima te obuhvaća sektor informativnih medija.

 

Ukupni proračun za program Kreativna Europa (2021. – 2027.) procjenjuje se na 2,44 milijarde EUR, a raspodijelit će se na slijedeći način:

 • Kultura         33 %
 • MEDIA         58 %
 • Međusektorski        9 %

 

KULTURA

Potprogram KULTURA sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • horizontalne aktivnosti koje obuhvaćaju sve kulturne i kreativne sektore: potpora za projekte kulturne suradnje, mreže strukovnih/krovnih organizacija, platforme za promicanje europskih umjetnika i djela, individualne programe mobilnosti te razvoj publike;
 • sektorska potpora kao nadopuna horizontalnim aktivnostima u glazbi, izdavaštvu, kulturnoj baštini i arhitekturi te drugim sektorima;
 • posebne aktivnosti za nagrađivanje i promicanje izvrsnosti i kreativnosti, kao što su nagrade za književnost, glazbu, arhitekturu i kulturnu baštinu, Europska prijestolnica kulture i Oznaka europske baštine te daljnja suradnja s Vijećem Europe na Danima europske baštine.

 

Glavne novosti potprograma KULTURA uključuju:

 • veći fokus na prekograničnoj suradnji, cirkulaciji europskih djela, izgradnji kapaciteta i inovacijama u kulturnim i kreativnim sektorima;
 • lakši pristup sredstvima iz programa Kreativna Europa zahvaljujući višim stopama sufinanciranja;
 • program mobilnosti po mjeri za umjetnike i kulturne profesionalce;
 • aktivnosti usmjerene na sektorske potrebe u glazbi, književnosti, arhitekturi, kulturnoj baštini, dizajnu, modi i kulturnom turizmu.

 

MEDIA

Potprogram MEDIA bit će usmjeren na:

 • poticanje suradnje u cijelom lancu vrijednosti i na razini EU-a kako bi audiovizualna poduzeća i europski sadržaji dobili na vidljivosti u svijetu;
 • njegovanje talenata iz EU-a i trećih zemalja, te širenje sudjelovanja i suradnje među zemljama;
 • podupiranje korištenja novih tehnologija kako bi se iskoristio sav potencijal digitalne transformacije;
 • poticanje zelene tranzicije (greening) tih sektora i uključivanje društvenih prioriteta EU-a, kao što su rodna ravnopravnost te kulturna i jezična raznolikost.

 

Potporne aktivnosti potprograma MEDIA podijeljene su u četiri tematske cjeline:

 • sadržaj: poticanje suradnje i inovativnosti u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih djela;
 • poslovanje: promicanje poslovnih inovacija, distribucije europskih djela, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata kako bi se europska industrija ojačala u odnosu na globalne konkurente;
 • publika: povećanje dostupnosti i vidljivosti djela njihovoj potencijalnoj publici putem distribucijskih kanala, mreža i inicijativa za razvoj publike;
 • politika: podupiranje foruma za političku raspravu/razmjenu, studija i izvješća te promicanje informativnih aktivnosti.

 

MEĐUSEKTORSKI

MEĐUSEKTORSKI potprogram obuhvaćat će:

 • zajedničke izazove i prilike za kulturne i kreativne sektore i,
 • prvi put, aktivnosti za potporu sektoru informativnih medija, u kojima će se promicati medijska pismenost, pluralizam i sloboda medija.

 

Potporne aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma bit će usmjerene na:

 • prekograničnu političku suradnju: promicanje i upoznavanja s programom te podupiranje prenosivosti rezultata;
 • laboratorije kreativnih inovacija: promicanje inovativnih pristupa stvaranju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima;
 • informativne medije: podupiranje medijske pismenosti, kvalitetnog novinarstva, slobode medija i pluralizma.

 

ŽELITE ZNATI VIŠE?

Na stranicama Kreativne Europe istražite sve mogućnosti koje taj program nudi, a na platformi za rezultate projekata saznajte više o financiranim projektima. 

Programom upravljaju i provode ga Europska komisija i Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

 

Desk Kreativne Europe – ured Kultura će s objavom prvih natječaja, koji se očekuju tijekom lipnja 2021. godine, krenuti s informativnim radionicama zato redovito pratite naše društvene stranice:  

Izvor1 / Izvor2