KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljena brošura za organizatore događanja u okviru Dana europske baštine 2024

Objavljena brošura za organizatore događanja u okviru Dana europske baštine 2024

Zajedničkom temom ovogodišnjih Dana europske Baštine: Baština ruta, mreža i veza, obilježava se utjecaj koji su na zajedničku europsku povijest i kulturu izvršile različite razmjene, putovanja i mobilnosti ljudi i ideja. Brošura nudi brojne ideje i naputke za organizaciju događanja u okviru ovogodišnje teme, a namijenjena je svim dionicima koji žele postati organizatori događanja.

 

U središtu ovogodišnje teme Dana europske baštine nalazi se ideja razmjene i zajedničkog kulturnog nasljeđa, uključujući i fizičke rute poput ceste i staza, ideje poput arhitektonskih stilova i tehnoloških inovacija te veze koje su ostvarene kroz religiju i trgovinu. Primjeri o tome kako je kulturna baština povezala Europljane i nastavlja oblikovati naše načine života danas mogu se pronaći posvuda, nudeći brojne prilike za tumačenje teme u okviru ovogodišnjeg programa događanja.

 

U kontekstu prethodnih tema Dana europske baštine - Održiva Baština 2022. i Živa baština 2023. – prepoznato je da rute, mreže i veze nastaju i razvijaju se cijelo vrijeme. Rute i putevi razvijaju se na raskrižju između prošlosti i potrage za novim horizontima i novom budućnosti. Nove rute i veze stalno se iznova otvaraju kreativnim načinima na koji se ljudi kreću kroz mjesta na kojima žive, rade i igraju se. Kao što ljudi putuju, tako putuje i njihova baština, održavajući se na životu jer ima vrijednost i značenje za nove zajednice. U kontekstu sukoba i izazova velikih migracija, sposobnost održavanja i izražavanje tradicije i nasljeđa naroda ključ je njihove slobodi.

 

BROŠURA: RUTE, MREŽE I VEZE

Uz daljnju razradu ovogodišnje teme i njene pozadine, brošura sadrži 80 konkretnih ideja za organizaciju događanja: od rekonstrukcije drevnih trgovačkih tržnica i povijesnih diplomatskih sastanaka, do šetnji zaboravljenim rutama i izložbama koje prikazuju predmete u muzejskim zbirkama koje najčešće putuju. Brošura također navodi niz preporučenih vanjskih resursa za kategorije mladih, organizacije lokalne zajednice i europske mreže koji mogu pružiti daljnji kontekst kao i prilike za izgradnju partnerstava.

Brošuru je moguće preuzeti ovdje.

 

O DANIMA EUROPSKE BAŠTINE

Manifestacijom Dani europske baštine, koji se održavaju pod vodstvom Vijeća Europe i Europske komisije slavi se kulturna baština svih europskih zemalja, regija, gradova i sredina. Paneuropski karakter događanja pridonosi zbližavanju ljudi i naglašava europsku dimenziju kao i vrijednost kulturne baštine u 48 država potpisnica Europske kulturne konvencije. Tisuće događanja organiziraju se svake godine kako bi se podigla svijest o zajedničkoj europskoj baštini i stalnoj potrebi za njenom zaštitom, te zbog stvaranja zajedničkih iskustava kulturne baštine, promicanja uključivosti te poticanja kreativnosti i mašte.

 

Izvor.