KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

i-Portunus Houses: otvoren drugi krug natječaja

i-Portunus Houses otvoren poziv R2

i-Portunus Houses dio je pilot-projekta Europske komisije koji se bavi testiranjem različitih modela mobilnosti za umjetnike, stvaraoce i kulturne profesionalce.

 

U prvom krugu, poziv i-Portunus Houses fokusirao se na organizacije domaćine (host) naglašavajući njihovu vrijednost u pružanju učinkovitih rezidencija i radnog okruženja za kreativne pojedince. Poziv je bio otvoren u periodu od 21. svibnja do 30. lipnja 2021. godine, a odobreni projektni prijedlozi realizirat će u razdoblju od kraja kolovoza 2021. do kraja svibnja 2022. godine.

 

Drugi krug poziva

 

i-Portunus Houses otvoren je 23. kolovoza, a rok za predaju prijava je 3. listopada 2021. godine.

 

Drugi krug poziva i-Portunus Houses otvoren je za organizacije domaćine (host) ili etablirane umjetnike / profesionalce u kulturi koji će se udružiti s dva do pet umjetnika / profesionalca u kulturi koji dolaze iz država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa (uključujući UK). Poziv je otvoren za sve kulturne i kreativne sektore osim audio-vizualnog koji je podržan u okviru potprograma MEDIA.

Drugi krug poziva fokusira se na organizacije domaćine naglašavajući njihovu vrijednost u pružanju učinkovitih i sigurnih rezidencija te radnog okruženja umjetnicima i kulturnim profesionalcima. Organizacija domaćin ostvaruje financijsku potporu za sub granting troškova mobilnosti (prijevoz, smještaj, itd.) umjetnicima / profesionalcima koje primaju (članovima time). Organizacija domaćin može prijaviti samo jedan projekt suradnje s najviše pet umjetnika / profesionalaca odnosno do pet projekata suradnje koji uključuju najmanje jednog umjetnika / profesionalca po projektu, a organizacije domaćini ukupno moraju primiti najmanje dva umjetnika / profesionalca u kulturi.

 

Glavni ciljevi projektnih prijedloga:
 • Stvaranje: stvaranje umjetničkog djela, produkcije, izvedbe;
 • Povezivanje: umrežavanje, internacionalizacija;
 • Učenje: povećati kompetencije, profesionalni razvoj;
 • Istraživanje: istraživanje, buduće suradnje/projekti.

 

Ukupni proračun namijenjen potpori mobilnosti i-Portunus Houses iznosi 500.000,00 EUR, od čega će se najviše 30% dodijeliti projektnim prijedlozima s virtualnim sudjelovanjem (kao dio prijedloga za kombiniranu mobilnost). Ovim proračunom i-Portunus Houses nastojat će financirati barem jednu organizaciju domaćina iz svake države koja sudjeluje u programu Kreativna Europa.

 

Uvjeti financiranja:  
 • kao glavni prijavitelj, organizacija domaćin prima potpunu potporu za sve projekte suradnje i članove tima.
 • od ukupnog iznosa potpore, 10% može potraživati ​​organizacija domaćin.
 • ostatak dodijeljenih bespovratnih sredstava potrebno je rasporediti prema vrsti mobilnosti koja se traži u prijavi.
 • za fizičke mobilnosti i virtualno sudjelovanje potrebno je zatražiti različite iznose (virtualno sudjelovanje kao dio kombinirane mobilnosti).

 

U okviru ovog Poziva, organizacije domaćini imaju mogućnost prijaviti suradnje koje se sastoje od fizičke mobilnosti ili kombinaciju fizičke mobilnosti i virtualnog sudjelovanja (tzv. kombinirana mobilnost – blended mobility), ali organizacije domaćini ne mogu prijaviti samo virtualno sudjelovanje.

 

Fizička mobilnost:
 • Za fizičku mobilnost članovi tima primaju minimalno 1500 EUR za mobilnost od najmanje 7 dana (uključujući putovanje). Za svaki dodatni dan mobilnosti dodijelit će se dodatnih 30 EUR, a najviše 3000 EUR po članu tima.
 • Organizacija domaćin za sebe može zahtijevati najviše 10% od ukupnog iznosa potpore kao proviziju.
 • Svakom članu tima može se dodijeliti najviše 3000 EUR.

 

Virtualno sudjelovanje:
 • Podrška za virtualno sudjelovanje može se ostvariti samo u kombinaciji s projektom suradnje koji uključuje fizičku mobilnost.
 • Sub-grant za virtualno sudjelovanje bit će dodijeljen samo članu tima koji ne putuje, i to samo jednom.
 • Svaka organizacija domaćin najviše jednom može zahtijevati naknadu za hosting, nakon što virtualno sudjelovanje postane dio njihove projektne suradnje.
 • Postoje različiti iznosi subvencija za virtualno sudjelovanje, ovisno o fokusu prijedloga projekata suradnje.

 

i-Portunus Houses PRIJAVA
i-Portunus Houses POZIV (2. KRUG)

 

Kako biste pronašli članove tima ili se udružili s organizacijom domaćinom, možete se registrirati za jednu od online sesija umrežavanja tijekom događaja na Market Squareu.