KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

European Heritage Hub: novi projekt namijenjen jačanju europskog pokreta temeljenog na kulturnoj baštini

European Heritage Hub: novi projekt namijenjen jačanju europskog pokreta temeljenog na kulturnoj baštini

Novi pilot-projekt okuplja raznolike stručnjake i resurse potrebne za mobilizaciju i jačanje europske kulturne baštine.

 

European Heritage Hub osmišljen je kao platforma za razmjenu znanja, umrežavanje, obuku i jačanje kapaciteta, te kao zagovaračka platforma za dionike kulturne baštine na europskom, nacionalnom i regionalnom nivou. Njime Europska unija nastoji ojačati građanski angažman s europskom kulturnom baštinom, te posebno privući mlađu generaciju baštinskih profesionalaca, nadovezujući se time na Europsku godinu mladih 2022. Projektom se također nastoji obuhvatiti analiza kulturnih politika, razvoja i zagovaračkih politika povezanih s inicijativama na razini EU, te potaknuti komunikacija i podizanje svijesti o čuvanju i zaštiti kulturne baštine.

 

Za implementaciju pilot-projekta European Heritage Hub Europska komisija odabrala je konzorcij čiji je vodeći partner Europa Nostra, a ostali partneri na projektu su: Europeana Foundation, Eurocities, ICLEI Local Governments for Sustainability i KU Leuven.

 

POZADINA

European Heritage Hub oslanja se na uspjeh Europske godine kulturne baštine 2018. te na Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine koji je Europska komisija uspostavila s ciljem obuhvaćanja i jačanja uspjeha Europske godine kulturne baštine te kako bi osigurala njen dugotrajni utjecaj. Projekt se također nastavlja na nasljeđe Europske godine mladih 2022. i pridonosi Europskoj godini vještina 2023.

 

Izvor.