KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europski baštinski hub - poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Poziv za uspostavu Europskog baštinskog huba

U sklopu Europske godine kulturne baštine te pridržavajući se smjernica Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine, Europska komisija, zajedno s članovima Ekspertne radne skupine za kulturnu baštinu (CHEG), unutar programa Kreativne Europe provodi pilot projekt uspostave europskog baštinskog huba (European Heritage Hub), platforme za proizvodnju i razmjenu znanja o baštini s dionicima toga sektora i s građanstvom.

Otvoren je Poziv za uspostavu Europskog baštinskog huba:

 

CILJEVI POZIVA

 • promicanje zajedničkog djelovanja, objedinjujući međusektorske stručnjake i resurse – javne i privatne – u sektoru kulturne baštine
 • promicanje holističkog i integriranog pristupa politikama kulturne baštine na svim razinama (EU i/ili transnacionalno, regionalno i lokalno) i doprinos njihovoj implementaciji, u skladu s Europskim okvirom za djelovanje u području kulturne baštine
 • nadziranje uključenosti dimenzije kulturne baštine u relevantnim politikama na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 • pružanje relevantnih podataka, analiza, studija i preporuka o boljoj integraciji baštine u javnim politikama Europskoj komisiji
 • promicanje inovativnih modela participativnog upravljanja kulturnom baštinom

 

AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE FINANCIRATI

 1. Razmjena znanja
 2. Umrežavanje
 3. Obuka i jačanje kapaciteta
 4. Laboratorij politika
 5. Laboratorij razvoja programa
 6. Komunikacija i diseminacija

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država članica EU. Na Poziv se može prijaviti samostalno ili u sklopu konzorcija.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od €2.883.300.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 

 • relevantnost u odnosu na Ciljeve Poziva: max 30 bodova
 • kvaliteta: dizajn i implementacija projekta: max 30 bodova
 • kvaliteta: struktura partnerstva i suradnje: max 10 bodova
 • utjecaj: max 30 bodova

 

Rok za predaju projektnih prijedloga je 18. listopad 2022. u 17 sati.

Poveznica na preuzimanje Poziva nalazi se na desnom dijelu ove stranice.

Izvor.