KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

EU konferencija o glazbi: Izazovi, potrebe i prilike europskog glazbenog ekosustava

EU konferencija o glazbi: Izazovi, potrebe i prilike europskog glazbenog ekosustava

Konferencija predstavlja jednu od aktivnosti u okviru Komisijine inicijative Music Moves Europe – Jačanje dijaloga o glazbi. Održat će se 22. veljače 2024. u Bruxellesu i bit će dostupna preko online streama.

 

Europska komisija organizira konferenciju u kontekstu kontinuiranog dijaloga s glazbenim sektorom koji je započeo 2023. godine, u okviru inicijative Music Moves Europe (MME). Nakon krize Covid-19, Komisija je odlučila ojačati dijalog s glazbenim sektorom kako bi unutar njega olakšala koordinaciju te definiranje pogleda i stavova o EU politikama. Ova konferencija bavi se izazovima, potrebama i prilikama u europskom glazbenom ekosustavu te mogućnostima kojima Europska unija i njezine članice mogu pružiti potporu kroz političke i regulatorne mjere, financiranje te olakšavanje dijaloga.

 

Konferenciju će otvoriti Iliana Ivanova, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade. Čitav raspored konferencije možete pronaći ovdje.

 

S obzirom na ograničene kapacitete dvorane, fizičko prisustvovanje konferenciji moguće je isključivo uz pozivnicu. Čitavo događanje bit će dostupno za sve putem online streama i potrebno je prethodno se registrirati na ovoj poveznici.

 

Konferencija će se održati 22. veljače 2024. s početkom u 9:00 sati.

 

JAČANJE DIJALOGA O GLAZBI

Komisija je početkom 2023. godine odabrala konzorcij koji će organizirati četverogodišnje aktivnosti pod nazivom Music Moves Europe – Jačanje dijaloga o glazbi.

Vodeći partner je Eurosonic Noorderslag (Nizozemska), a ostali partneri su ARTmania (Rumunjska), Linecheck (Italija), MaMa (Francuska), Reeperbahn Festival (Njemačka) i Tallinn Music Week (Estonija) koji će u okviru svog djelovanja organizirati dvije konferencije na razini Europske unije za europske dionike i kreatore europskih politika posvećene razvoju glazbenog sektora. U okviru aktivnosti predviđena je i serija Music Moves Europe sastanaka na većim europskim glazbenim konferencijama s ciljem otvaranja dijaloga kako bi se ojačale razmjene po pitanju europskih politika i podrške glazbenom sektoru među glazbenicima i profesionalacima unutar glazbenog sektora.

 

O MUSIC MOVES EUROPE

Music Moves Europe je okvir Europske komisije za potporu europskom glazbenom sektoru zasnovan na dijalogu među dionicima sektora, političkoj koordinaciji, zakonskim odredbama te financiranju. Ovom potporom nastoje se obuhvatiti europska raznolikost i talent, konkurentnost europskog glazbenog sektora te građanima povećati pristup glazbi.

 

Izvor.