KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europska komisija jača dijalog s glazbenim sektorom

Europska komisija jača dijalog s glazbenim sektorom

Komisija je odabrala konzorcij koji će organizirati seriju sastanaka na većim glazbenim konferencijama kao i na dvije konferencije na razini Europske unije. Cilj sastanaka je jačanje i strukturiranje dijaloga o glazbi u kontekstu inicijative Music Moves Europe.

 

Odabrani konzorcij organizirat će četverogodišnje aktivnosti pod nazivom Music Moves Europe - Strengthening the dialogue on music. Vodeći partner je Eurosonic Noorderslag (Nizozemska), a ostali partneri su ARTmania (Rumunjska), Linecheck (Italija), MaMa (Francuska), Reeperbahn Festival (Njemačka) i Tallinn Music Week (Estonija) koji će u okviru svog djelovanja organizirati dvije konferencije na razini Europske unije za europske dionike i kreatore europskih politika posvećene razvoju glazbenog sektora. Organizirat će i seriju Music Moves Europe sastanaka na većim europskim glazbenim konferencijama s ciljem otvaranja dijaloga kako bi se ojačale razmjene po pitanju europskih politika i podrške glazbenom sektoru među glazbenicima i profesionalacima unutar glazbenog sektora. 

Prvi takav Music Moves Europe sastanak održat će se u okviru Talinn Music Weeka 2023, koji se održava od 11. do 14. svibnja, a prva od dvije planirane konferencije na razini Europske unije planirana je u drugoj polovici 2023. godine. Ovim se djelovanjem želi podići svijesti o razvoju EU politika i njihovom utjecaju na glazbeni sektor zbog čega će Europska komisija pružati informacije o mogućnostima kojima politike i programi Unije potiću razvoj europskog glazbenog sektora, nude odgovor na izazove s kojima se suočava te informacije o najnovijim dostugnućima u industriji. Drugi element ove aktivnosti bit će osmišljavanje definicije konceptualnog okvira pojma “glazbenog ekosustava”. 

 

Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, poručila je sljedeće: „Ovo će djelovanje nadopuniti naše postojeće komunikacijske kanale prema glazbenom sektoru. Uvjerena sam da će naš kontinuirani rad kroz inciijativu Music Moves Europe uroditi korisnim doprinosom koji će pružiti ciljanu potporu sektoru, njegovim profesionalcima i glazbenicima. Ostajem predana u pomoći da se ovaj sektor oporavi od Covid-19 krize te uspješno nosi s postojećim i novim izazovima, od zelene i digitalne tranzicije do izazova koji predstavlja energetska kriza.“

 

O MUSIC MOVES EUROPE

Music Moves Europe je okvir Europske komisije za potporu europskom glazbenom sektoru zasnovan na dijalogu među dionicima sektora, političkoj koordinaciji, zakonskim odredbama te financiranju. Ovom potporom nastoje se obuhvatiti europska raznolikost i talent, konkurentnost europskog glazbenog sektora te građanima povećati pristup glazbi.

 

Izvor.