KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativna Europa: Veći proračun za potporu kulturnim i kreativnim sektorima 2022.

2022 annual work programme

Europska komisija je danas donijela program rada za 2022. za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa, uz koji su predviđeni odgovarajući pozivi na podnošenje prijedloga.

 

S proračunom od oko EUR 385 milijuna, što je gotovo EUR 100 milijuna više u odnosu na 2021. godinu, u okviru programa Kreativna Europa pojačat će se potpora partnerima iz kreativnih i kulturnih sektora uzimajući u obzir izazove koji proizlaze iz krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 te sve veću globalnu konkurenciju.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Kulturni i kreativni sektori osnova su europskog društva. Znamo koliku su otpornost u posljednje dvije godine pokazali kreativni i kulturni sektori. Za program Kreativna Europa 2022. predviđen je dosad najveći proračun. EU im pruža potporu u oporavku, kreativnom radu i ostvarenju inovacijskog potencijala. Pozivamo umjetnike, autore i kulturne djelatnike da istraže i iskoriste brojne mogućnosti financiranja koje pruža Kreativna Europa.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: Ove ćemo godine povećati potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima koji su teško pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, od kina do festivala. U okviru programa Kreativna Europa mobilizirat ćemo rekordnih 226 milijuna EUR za audiovizualni sektor te 35 milijuna EUR za međusektorsku suradnju, uključujući informativne medije. Kreativna Europa ulagat će u inovacije u digitalne tehnologije i nove vrste sadržaja, od prvoklasnih televizijskih serija do virtualne stvarnosti. U sklopu nastojanja da zaštitimo slobodu medija u EU-u financirat ćemo partnerstva u novinarstvu, jačati profesionalne standarde i promicati medijsku pismenost.

Potprogram Kultura obuhvaćat će nove pozive i inicijative za sektore glazbe, kulturne baštine, izvedbenih umjetnosti i književnosti. Osim toga, pokrenut će se program mobilnosti kojim će se umjetnicima, autorima ili kulturnim djelatnicima omogućiti odlazak u inozemstvo radi profesionalnog razvoja ili međunarodne suradnje, kao i pronalaženja nove publike, koprodukcija, sukreiranja ili predstavljanja njihova rada.

Potprogram MEDIA usmjeren je na audiovizualni sektor, a za 2022. predviđeno je nekoliko noviteta. Financijskim sredstvima potaknut će se razvoj inovativnih videoigara i virtualne stvarnosti. Novo djelovanje „MEDIA 360 stupnjeva” bit će usmjereno na vodeće industrijske forume koji surađuju s poduzećima u cijelom audiovizualnom lancu vrijednosti. Kako bi se dodatno potaknule inovacije, za pomoć perspektivnim novoosnovanim poduzećima pokrenut će se „tržišni pristupnik potprograma MEDIA”. Suradnja filmskih festivala ojačat će se s pomoću mreža.

Naposljetku, Međusektorski potprogram predviđa povećanje sredstava za Laboratorij kreativnih inovacija za zajedničke inovacijske projekte koji uključuju više kreativnih sektora te doprinose novom europskom Bauhausu. Povećat će se i potpora informativnim medijima dodatnim mjerama za jačanje slobode medija.

Program Kreativna Europa usmjeren je i na ključna pitanja koja utječu na kulturne i kreativne sektore. U okviru projekata financiranih sredstvima iz potprograma MEDIA morat će se provoditi strategije za ekološka rješenja i raznolikost, uključujući rodnu ravnopravnost. Kreativna Europa će stoga znatno doprinijeti političkim prioritetima Komisije u pogledu održivosti i uključivosti. Program obuhvaća inicijative usmjerene na druge prioritete EU-a, kao što je doprinos strategiji EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovske kulture te Europskoj godini mladih.

Kulturni i kreativni sektori potiču se i na upotrebu nedavno pokrenutog internetskog vodiča CulturEU s informacijama o dostupnim financijskim sredstvima EU-a. Na interaktivnoj internetskoj stranici navedeno je ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od Kreativne Europe i Obzora Europa do strukturnih fondova i InvestEU-a.

 

Kontekst

Kulturni i kreativni sektori oduvijek su važna sastavnica europskog života, koja doprinosi ne samo socijalnoj koheziji i raznolikosti Europe, već i njezinu gospodarstvu. Ti sektori čine 4,2 % ukupnog BDP-a EU-a i u njima je zaposleno 3,7 % radne snage EU-a.

Ukupni proračun za program Kreativna Europa u razdoblju od 2021. do 2027. iznosi oko 2,4 milijarde EUR, što je 63 % više u usporedbi s razdobljem 2014. – 2020. Povećani proračun odražava predanost Europske unije oporavku sektora i jačanju njegove otpornosti u budućnosti. Program čine tri potprograma:

  • Kultura, koji obuhvaća sva područja kulturnih i kreativnih sektora, osim audiovizualnog i medijskog sektora,
  • MEDIA za potporu audiovizualnom i filmskom sektoru i
  • Međusektorski potprogram, koji pruža mogućnosti suradnje među sektorima.

Javna i privatna tijela aktivna u kreativnim sektorima mogu se prijaviti za financiranje uz pomoć deskova programa Kreativna Europa koji djeluju u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

 

 

Izvor.