KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela 2022

2022 LITtrans

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Cirkulaciju europskih književnih djela 2022 s rokom za predaju projektnih prijedloga 31. svibnja 2022. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih djela podržati će projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promocijom knjiženih djela.

Teme i prioriteti Poziva su:

 • jačanje transnacionalne cirkulacije i raznolikosti europskih književnih djela,
 • poticanje prevođenja i promocije književnih djela napisanih na manje korištenim jezicima kako bi se povećala njihova cirkulacija na većim tržištima u Europi i šire;
 • razvoj nove publike;
 • jačanje konkurentnosti knjižnog sektora poticanjem suradnje unutar sektora.

 

Podržane aktivnosti:

 • Prevođenje, objavljivanje, promocija i distribucija knjiženih djela te aktivnosti koje će pomoći pri prodaji prevoditeljskih prava u Europi i šire.
 • Predložene aktivnosti moraju biti grupirane u suvisle radne pakete (work packages) koji moraju imati konkretan i odgovarajući popis aktivnosti, očekivanih rezultata / ishoda, prekretnica i kritičnog rizika. Radni paketi moraju biti organizirani u zadane pakete s mogućnošću dodavanja novih!

 

OČEKIVANI UČINAK

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 5.000 000, a nastojat će se podržati oko 40 projekata, koje provodi jedan subjekt ili grupa organizacija/partnerski konzorcij. Svaki se projekt mora temeljiti na dobroj uredničkoj i promocijskoj strategiji koja obuhvaća paket od najmanje 5 naslova prevedenih s i na prihvatljive jezike, te mora sadržavati i sljedeće elemente:

 • doprinositi raznolikosti literature u određenoj zemlji (ili zemljama) uključivanjem književnih djela iz zemalja koje su podzastupljene, s naglaskom na djela napisana na manje korištenim jezicima;
 • strategiju distribucije koja osigurava širok i lak pristup djelima za širu javnost;
 • strategiju promocije koja doprinosi širenju i razvoju te obnovi publike;
 • suradnju autora, prevoditelja, izdavača, distributera, knjižara, knjižnica, festivala, književnih događanja itd.;
 • doprinositi podizanju profila prevoditelja i poštivati načelo poštene naknade;
 • doprinositi političkim prioritetima (cross-cutting issues).

 

Posebnu pozornost zaslužuje izvješće „Translators on the cover“ koje je izradila OMC grupa  za višejezičnost i prevođenje - radna skupina europskih stručnjaka, u okviru Plana rada za kulturu 2019. – 2022. Osim toga, posebna pozornost bit će posvećena projektima koji će se baviti političkim prioritetima, posebno projektima koji će se odnositi na Europsku godinu mladih 2022 i koji će aktivno uključivati i angažirati mlade ljude kao krajnje korisnike/aktere.

 

NATJEČAJNE KATEGORIJE
 1. MALI – prijevodi najmanje 5 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 100.000
 2. SREDNJI – prijevodi najmanje 11 različitih naslova, sufinanciranje do EUR 200.000
 3. VELIKI – prijevodi najmanje 21 različit naslov, sufinanciranje do EUR 300.000

 

Stopa sufinanciranja u svim natječajnim kategorijama Poziva je 60%, a trajanje projekata je maksimalno 36 mjeseci. U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne / tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti) koje se nalaze u državama koje participiraju u Programu te su u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost unazad dvije godine. Prihvatljivi prijavitelji moraju biti aktivni u sektoru izdavaštva i knjige.

 

Prihvatljivi jezici za prevođenje:

 • Izvorni jezik i ciljni jezik moraju biti "službeno priznati jezici" zemalja koje ispunjavaju uvjete Programa. "Službeno priznati jezici" su definirani Ustavom ili bilo kojim relevantnim zakonom dotične države.
 • Prihvatljivi su prijevodi s latinskog i starogrčkog na službeno priznate jezike.
 • Prijevodi moraju imati prekograničnu dimenziju; iz tog razloga prijevodi nacionalnih književnosti s jednog službenog jezika na drugi unutar iste države nisu prihvatljivi ukoliko ne postoji strategija distribucije izvan dotične zemlje.

 

Izvorna djela koja su prihvatljiva za prijevode:

 • Beletristika, bez obzira na književni žanr ili format (tiskana ili digitalna knjiga / uključujući audio-knjigu), kao što su roman, kratka priča, kazališna i radijska predstava, poezija, strip i književnost za mlade.
 • Djela moraju već biti objavljena.
 • Autori djela moraju biti državljani, stanovnici ili priznati kao dio književne baštine države koja ispunjava uvjete Programa.
 • Djela ne smiju biti već prevedena na ciljni jezik, osim ako novi prijevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi.

 

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (50%) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • RELEVANTNOST u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • KVALITETA sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • UPRAVLJANJE projektom: max 20 bodova
 • DISEMINACIJA: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

__________________________________________________________________________________

*Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura. Sufinanciranje se provodi temeljem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a ostvaruje se putem ZAHTJEVA koji je potrebno podnijeti u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, prema članku 5 Pravilnika. Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.