KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

[SUPETAR, BRAČ] Programi Unije: priprema projektnih prijedloga KE Kultura & CERV

2024 Supetar

Nakon predstavljanja programa Unije Kreativne Europe – potprograma Kultura i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u Supetru u proljeće 2023. godine, Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske nastavljaju suradnju s Gradom Supetrom.

 

Centralizirani programi Unije, Kreativna Europa i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), namijenjeni su podršci (Kreativna Europa – potprogram Kultura) kulturnim i kreativnim sektorima, povećanju konkurentnosti i poticanju gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora te (CERV) promicanju prava, nediskriminacije i jednakosti te zaštiti vrijednosti Unije, temeljnih prava EU-a i borbi protiv nasilja.

 

Nastavno na prošlogodišnje predstavljanje programa Unije kada su zainteresirani saznali o mogućnostima koje nude programi Kreativna Europa – potprogram Kultura i CERV, ove godine organizira se jednodnevna interaktivna radionica pripreme projektnih prijedloga i projektne dokumentacije koja će se održati u utorak 23. travnja 2024. s početkom u 14:00 sati.

U prvom djelu, zajednički će se predstaviti oba Programa s novostima koje donosi 2024. i najavljeni pozivi, a u drugom djelu sudionici će se podijeliti ovisno o interesu u dvije zasebne skupine. Jedna skupina posvetit će se pripremi projektnih prijedloga za nadolazeće prozive potprograma Kultura, konkretno za poziv za Europske projekte suradnje, dok će se druga skupina koncentrirati prema pripremi projektnih prijedloga na poziva iz CERV programa.

 

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA? 

Radionica je namijenjena organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima, umjetnicima i profesionalcima u kulturi, zainteresiranima organizacijama koji se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, transparentnosti, vladavine prava i temama zaštite od nasilja i diskriminacije, radu s mladima, umirovljenicima i temom zaštite okoliša i prirode.

Radionica završava u 17:30, a za sudjelovanje obavezna je prijava putem ovog linka. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 22. travnja u 12:00h.

 

 

PROGRAM

13:45 – 14:00     Registracija

14:00 – 14:40     Novosti i najave iz programa Unije: Kreativna Europa - Kultura & CERV 

 

*Podjela sudionika prema iskazanom interesu u prijavi: CERV ili KE - Kultura

14:40 – 15:10     ključni pojmovi Programa

15:10 – 16:45     interaktivni dio: Priprema projektnih prijedloga 

16:45 – 17:30     FTOP & projektna dokumentacija

17:30 – 18:00     Umrežavanje