KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Supetru (otok Brač)

2023 Supetar Brač

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Supetrom organiziraju predstavljanje programa Unije CERV & Kreativna Europa u Vatrogasnom domu, Žedno Drage 43, u srijedu 19. travnja 2023. godine,

 

Centralizirani programi Unije, Kreativna Europa i CERV, namijenjeni podršci AVu, kulturnim i kreativnim sektorima te promicanju i zaštiti vrijednosti i temeljnih prava EU-a, predstavit će se zainteresiranima u srijedu 19. travnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati.

Zainteresiranim sudionicima pružit će se informacije o prilikama koje je moguće ostvariti; o trenutno otvorenim ali i nadolazećim pozivima te inicijativama u okviru samih programa; o načinima ostvarivanja međunarodnih partnerstava i umrežavanja; kreiranja projektnih prijedloga i načinu prijave.

Za sudjelovanje na ovom događanju obavezno je ispuniti online prijavnicu - https://forms.gle/UanMepEXyf6HRMwx6 najkasnije do 17. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

 

KREATIVNA EUROPA – KULTURA

Program je započeo 2014. godine kada su se dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. ukupni programski budžet iznosi EUR 21,4 mlrd, a raspodijeljen je na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski. U novom razdoblju, Program se nadovezuje na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjih razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.

 

GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI (CERV)

Centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti EU-a: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške OCD-ima i drugim akterima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti. Na taj način CERV nastoji potaknuti aktivno građansko i demokratsko sudjelovanje u cilju očuvanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava koja se temelje na vladavini prava i uvažavanju različitosti. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

______________________________________________________________________ 

PROGRAM | Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa – Kultura

 

09:45 - 10:00      Registracija

10:00 – 10:05     Pozdravna / uvodna riječ, gradonačelnica Ivana Marković mag.oec,

10:05 – 10:20     Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin

10:20 - 11:20      Pregled važnih informacija o programu KE, Anera Stopfer

 

11:20 – 11:40      Pauza za kavu

 

11:40 - 12:00      FTOP - Funding and Tender opportunities portal, Morana Bigač Leš

12:00 - 12:30      Kriteriji ocjenjivanja kod CERV/KE programa

12:30 – 13:00     Primjeri prakse

13:00 – 13:15     Pitanja i odgovori / KVIZ

13:15 - 14:00      Umrežavanje