KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Programi Unije: CERV & Kreativna Europa na Korčuli

2022 Korčula
2022 KORČULA govornici 2

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Korčula i Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije u Korčuli 18. i 19. listopada 2022. godine u Centru za kulturu Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja bb.

 

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. Potom će se sudionici, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Bit će to prilika za upoznavanje s primjerima dobre prakse, kako bi prisutni mogli bolje razumjeti za kakve projekte je moguće dobiti potporu u okviru ovih programa.

_______________________________________________________________________ 

PROGRAM:

1. dan- 18/10/2022 - Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa - Kultura

 

09:45 - 10:00      Registracija

10:00 - 10:05    Pozdravna/uvodna riječ, gradonačelnica grada Korčule Nika Silić Maroević

10:05 - 10:10      Predstavljanje razvojne agencije KORA d.o.o., direktor Ivica Martinović

10:10 - 10:20      Predstavljanje Europe Direct Korčula, voditeljica LAG5 Katarina Slejko

10:20 - 11:20      Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin

11:20 - 12:20      Pregled važnih informacija o programu KE, Anera Stopfer

12:20 - 12:35      Pitanja i odgovori

12:35 - 13:00      Umrežavanje

 

2. dan - 19/10/2022 – CERV & Kreativna Europa: idejni i projektni proces

 

10:00 - 10:45      Od ideje do cilja: Osnove projektnog ciklusa (Project Cycle Management), Željka Markulin

10:45 - 11:15      Prijava projekta – Funding and Tender opportunities portal (FTOP), Anera Stopfer

11:15 - 11:30      pauza / kava

 

ǀ Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu ǀ

 

11:30 - 12:30      Ključni pojmovi programa i primjeri dobre prakse

12:30 - 13:00      Razrada projektnih ideja i projektna dokumentacija  – I. dio

13:00 - 13:30      Pauza / ručak

13:30 - 14:30      Razrada projektnih ideja – II. dio

14:30 - 14:45      Pitanja i odgovori

_______________________________________________________________________  

 

GOSTI - PRIMJERI DOBRE PRAKSE
 
CERV
 
Tijana Tešija, Udruga MI iz Splita

Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke krize

Volonteri kao snaga solidarnosti u vremenima krize

 

Snježana Horvatin, Kulturni centar Klanjec

EU – Budući izazovi – Različitost je naša prednost

 

 

KREATIVNA EUROPA - KULTURA
 
Ivo Kara-Pešić, Udruga KINOOKUS

Hrana je kultura

 

Jospeh Corre, Kutak knjiga

Europa neovisnih knjžara  

 

Sani Sardelić, Siva zona

-Who Cares 

 
Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi u stupcu s desne strane.