KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativne Sinergije: mogućnosti EU financiranja kulturnih i kreativnih sektora

Kreativne Sinergije 13/10/2022, online

Deskovi Kreativne Europe iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske udružili su snage kako bi potaknuli prekograničnu suradnju i umrežavanje kulturnih dionika razmjenom iskustava i dobrih praksi u susjedstvu.

 

U suradnji s Tematskom koordinacijskom točkom za umjetnost i kulturu Saveza Alpe-Jadran, Deskovi Kreativne Europe organiziraju zajedničko online događanje pod nazivom „Kreativne Sinergije: mogućnosti EU financiranja u kulturnom i kreativnom sektoru“ s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi u prekograničnim suradnjama u alpsko-jadranskoj regiji, s naglaskom na programe Kreativna Europa i Interreg. Online događanje održat će se u četvrtak 13. listopada 2022. godine s početkom u 14:00 sati.

Deskovi Kreativne Europe predstavit će informacije vezane uz nadolazeći poziv za europske projekte suradnji 2023 dok će Tematska koordinacijska točka za umjetnost i kulturu Saveza Alpe-Jadran izvijestit o trenutno otvorenom pozivu za dostavu prijedloga kulturnih projekata. Korisnici sredstava programa podijelit će svoja iskustva i dobre prakse, s fokusom na različite aspekte međunarodne suradnje.

 

O  KREATIVNIM SINERGIJAMA

U prošlom programskom razdoblju Deskovi Kreativne Europe Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske pokrenuli su ciklus događanja pod nazivom Kreativne Sinergije (Creative Synergies). Zajednička aktivnost Deskova inicijalno je pokrenuta kako bi potaknula umrežavanje partnera i promišljanje projektnih ideja za natječaje u okviru programa Kreativna Europa.

_________________________________________________________

 

PROGRAM

Dio I (14:00 – 15:00)

 • Uvodna riječ
 • Predstavljanje Vodiča kroz mogućnosti financiranja CulturEU (Europska komisija – DG EAC, tbc)
 • Predstavljanje programa Kreativna Europa s naglaskom na nadolazeći poziv za europske projekte suradnji 2023(CED Hrvatska, Slovenija, Austrija i Mađarska)
 • Predstavljanje projekata dobrih praksi u programu Kreativna Europa (intervjui s izlagačima, praktična iskustva i iskustva iz prve ruke)

 

PAUZA

 

Dio II (15:00 – 16:00)

 • Predstavljanje Saveza Alpe-Jadran i programa financiranja (Tematsko koordinacijsko tijelo za umjetnost i kulturu)
 • Interreg: predstavljanje programapr u okviru projekta Danubes Archeological Landscapes s područja digitalizacije i održivog turizma
 • Umrežavanje i konzultacije u razdjelnim sobama (Breakout room):
 • Kreativna Europa & CED AT, SI, HU, HR
 • Interreg & Savez Alpe-Jadran

 

Za prisustvovanje događanju potrebno je registrirati se putem poveznice ovdje.

________________________________________________________________________________

 

CREATIVE SYNERGIES: EU FUNDING OPPORTUNITIES FOR THE CULTURAL AND CREATIVE SECTOR

 

Creative Europe Desks from Austria, Croatia, Hungary and Slovenia and the Alps-Adriatic Alliance, Thematic Coordination Point on Art and Culture invite you to a joint event aimed at sharing experiences and good practices on cross-border cooperation in the Alps-Adriatic region. The focus is on the European programmes Creative Europe and Interreg.

Creative Europe Desks will present information with regard to the upcoming Call for European Cooperation Projects 2023. The Alps-Adriatic Alliance Thematic Coordination Point on Art and Culture will inform about the call for proposals for culture projects. Beneficiaries of funding will share their experiences and good practices, focusing on various aspects of international cooperation.

 

ABOUT CREATIVE SYNERGIES

In the previous programme period the Creative Europe Desks from Austria, Croatia, Hungary and Slovenia started a series of events called Creative Synergies. This joined activity was initiated in order to encourage networking and brainstorming about possible project ideas for Calls in the framework of the Creative Europe programme.

_________________________________________________________

 
PROGRAMME

Part I (14:00 – 15:00)

 • Welcome
 • Presentation of CulturEU Interactive Funding Guide, European Commission, DG EAC (tbc)
 • Presentation of Creative Europe with a focus on the upcoming Call for European Cooperation projects 2023 (Presentations by Creative Europe Desks from AT, HR, HU and SI)
 • Presentation of Creative Europe projects, Interviews with presenters, practical experience and first-hand reports

 

SHORT BREAK

 

Part II (15:00 – 16:00)

 • Presentation of Alps Adriatic Alliance and funding programmes, Thematic Coordination Point on Art and Culture
 • Focus Interreg – programme and project presentation, proposal: „Danubes Archeological eLandscapes“ (coordinator: Museum Joanneum, Graz), SI, HR, HU and AT are partners of the Interreg project dealing with digitisation and sustainable tourism
 • Breakout rooms – Creative Europe and Alps Adriatic Alliance & Interreg

 

In order to participate you must first register here.