KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Vodič kroz mogućnosti financiranja CulturEU dostupan na hrvatskom jeziku

Vodič kroz mogućnosti financiranja CulturEU dostupan na hrvatskom jeziku

Europska komisija objavila je interaktivan vodič u kojemu se nalaze mogućnosti financiranja EU-a za kulturne i kreativne sektore 2021. – 2027., ovisno o vrstama organizacije i potporama, a sada je dostupan i na hrvatskom jeziku.

 

Vodič CulturEU je izrađen kako bi se partnerima u kulturnim i kreativnim sektorima pomoglo u snalaženju u brojnim financijskim alatima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i, u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima. Zainteresirani mogu prilagoditi pretragu mogućnosti financiranja na temelju svojih potreba, pojedinog sektora ili vrste organizacije koju predstavljaju.

 

„Vodič pokriva mogućnosti povezane s Kreativnom Europom, vodećim programom Europske komisije, koji je u razdoblju 2014. – 2020. sektoru pružio financijsku potporu u iznosu od 1,8 milijardi € te će u razdoblju 2021. – 2027. omogućiti dodatnih 2 440 000 000 € podrške“, poručila je u predgovoru Mariya Gabriel, europska povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

 

Kreativna Europa, Erasmus+, Obzor Europa te InvestEU samo su neki od sveukupno 21 programa i fonda koji su korisnicima na raspolaganju.

 

„Ovo je prvi put da je Komisija razvila jedinstvenu informativnu točku usmjerenu na korisnika, poput vodiča za financiranje CulturEU o mogućnostima financiranja EU-a za kulturne i kreativne sektore. Neovisno o tome jeste li velika ili manja organizacija, novoosnovana ili afirmirana te neovisno o vrsti kulturne aktivnosti koju želite razviti, iskreno se nadam da će ovi alati promijeniti način na koji pristupate financiranju EU-a te u konačnici i svojem radu“, dodala je Mariya Gabriel.

 

Vodič se na hrvatskom jeziku može preuzeti na desnoj strani ove stranice.

Vodič je dostupan za korištenje i online.