KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Usvojena Rezolucija o planu rada za kulturu 2023. – 2026.

Rezolucija o planu rada za kulturu 2023. – 2026.

Vijeće ministara kulture i audiovizualnih djelatnosti Europske unije usvojilo je strateški bitan dokument kojim se oblikuje suradnja u području kulture u razdoblju od sljedeće četiri godine.

 

Vijeće ministara kulture i audiovizualnih djelatnosti EU usvojilo je Rezoluciju o planu rada za kulturu u razdoblju od 2023. do 2026. godine 29. studenog 2022. godine.  Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Mariya Gabriel, u svom obraćanju najavila je da Europska komisija ima u planu objaviti strateški dokument koji će pojasniti kako bolje iskoristiti prednosti kulture, poštujući pritom načelo supsidijarnosti. Na istom je sastanku predstavljeno Izvješće o napretku u vezi s trenutačnim stanjem rada na uspostavi Europskog akta o slobodi medija, kojim će se omogućiti javnim i privatnim medijima da lakše djeluju preko granica na unutarnjem tržištu Europske unije, te solidarnosti i potpori ukrajinskoj kulturi i kulturnoj baštini.

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci češko predsjedanje Vijećem EU-a zajedno s ostalim državama članicama, te uz potporu Europske komisije, radilo je na pripremi ovog novog plana rada za kulturu. U njemu su izdvojeni prioriteti koji obuhvaćaju glavne izazove s kojima su danas suočeni kulturni i kreativni sektori te odgovarajuća djelovanja pomoću kojih se na te izazove može odgovoriti. Njegova implementacija zahtijevat će usku suradnju između država članica, Europske komisije i predsjedanja Vijećem EU-a.

Rezolucijom su izdvojena četiri različita, ali komplementarna prioriteta:

 • Umjetnici i kulturni profesionalci: osnaživanje kulturnog i kreativnog sektora
 • Kultura za ljude: poboljšanje kulturne participacije i uloge kulture u društvu
 • Kultura za planet: iskorištavanje snage kulture
 • Kultura za suradnička partnerstva: jačanje kulturne dimenzije EU-ovih vanjskih odnosa

 

U odnosu na prioritetna područja i radne metode opisane u tekstu, u Rezoluciji se navodi 21 djelovanje kojim su obuhvaćene teme poput:

 • radnih uvjeta radnika
 • uloge kulture kao pokretača zdravlja i dobrobiti
 • pristupa kulturi, kulturnoj participaciji i demokraciji
 • uloge knjižnica
 • zelene i digitalne tranzicije
 • kulture, kulturne baštine i klimatskih promjena
 • kvalitete izgrađenog okoliša
 • međunarodnih kulturnih odnosa, uključujući Ukrajinu

 

Prioriteti radnog plana u skladu su s Radnim planom za kulturu 2019. – 2022. Vijeća Europske unije.